Ankieta dla uczniów klas maturalnych

W związku z realizacją projektu dotyczącego kompetencji i preferencji związanych z wyborem kolejnego etapu kształcenia uczniów ostatnich klas ponadgimnazjalnych, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty oraz Rektor Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego zwracają  się  z  uprzejmą  prośbą do tegorocznych maturzystów o wypełnienie w nieprzekraczalnym terminie do 21.12.2018 r. kwestionariusza ankiety elektronicznej.

 

Linku do  przygotowanego kwestionariusza ankietowego:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetEBU9lDV8debiPp2uPGcIopJk9bD3...