BAKCYL - bankowcy dla edukacji!

W ramach lekcji podstaw przedsiębiorczości  uczniowie klas drugich  wzięli udział w zajęciach  projektu

BAKCYL - bankowcy dla edukacji.

 

Tematy lekcji, to: "Rynek finansowy i zaufanie w biznesie" oraz  "Kredyty i pożyczki".

Lekcje odbyły się on-line na platformie clickmeeting meeting.

Celem projektu BAKCYL jest podnoszenie poziomu wiedzy dzieci i młodzieży z zakresu finansów i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz inspirowanie świadomych działań i budowanie właściwych postaw w zakresie przedsiębiorczości. Zaplanowane są również zajęcia z tematu karty płatnicze i cybeprzestępczość.

/U.Kowalewska/