Bezpłatne korzystanie z basenów przyszkolnych podczas wakacji

W związku z rozpoczętymi wakacjami letnimi informuję, że uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, funkcjonujących na terenie Miasta Bydgoszczy, będą mogli  bezpłatnie  korzystać  z  basenów   przyszkolnych  

w   dniach   od   1   lipca   2020   r. do 31 sierpnia 2020 r.,

w dni robocze, od godz. otwarcia do godz. 14:00

— po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej.

Na ww. obiektach, dla dzieci i młodzieży dostępna będzie połowa miejsc wyznaczonych limitem w okresie epidemii, a pozostałe miejsca przeznaczone będą dla osób dorosłych, korzystających z basenów na zwykłych zasadach. W przypadku braku chętnych osób dorosłych, uczniowie mogą korzystać z więcej niż 50% miejsc.

Wszyscy użytkownicy basenów zobowiązani są do przestrzegania procedur aktualnego reżimu sanitarnego.

 

Pismo Prezydenta Miasta Bydgoszczy- pobierz