Informacja dyrektora szkoły ws. akcji strajkowej nauczycieli

Sz. P.

Rodzice/Opiekunowie prawni

Uczniów Zespołu Szkół nr 9

im. Bydgoskich Olimpijczyków

w Bydgoszczy

 

 

Niniejszym w związku z przeprowadzonym w dniach 14.03. – 15.04.2019 r., w Zespole Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy referendum strajkowym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz Komisję Międzyzakładową WZZ „Solidarność – Oświata” w Bydgoszczy oraz otrzymaną informacją od wymienionych organizacji o wyznaczeniu na dzień 08. 04. 2019 r. rozpoczęcia akcji strajkowej uprzejmie informuję, że we wskazanym terminie może dojść do zakłócenia organizacji pracy placówki, w tym odwołania zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

Biorąc pod uwagę powyższe proszę o rozważenie możliwości zapewnienia dzieciom osobistej opieki w dniu 08. 04. 2019 r.

O ewentualnych zmianach organizacyjnych będziecie Państwo na bieżąco informowania za pośrednictwem strony internetowej Zespołu Szkół (www.zs9.bydgoszcz.pl) oraz dziennika elektronicznego.

 

 

Mirosław Chojecki

Dyrektor Zespołu Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy