Informacje o wynikach testów sprawnościowych

Informacje o pozytywnych wynikach z testów sprawności fizycznej znajdują się na indywidualnych kontach kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do XI LOMS w Bydgoszczy.

Kandydat loguje się na stronie: bydgoszcz.edu.com.pl

Informację o wyniku z testu można również uzyskać kontaktując się z sekretariatem szkoły.