Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w toku!

Szkoła przystąpiła do realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa!

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim, realizowanym w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek  szkolnych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Cel ten realizowany jest przez finansowe wsparcie mające na celu uzupełnianie zbiorów bibliotek szkolnych o nowości wydawnicze. 

Rozpoczęliśmy realizację tego projektu, a po zakupione książki zapraszamy naszych czytelników (informacje i zamówienia online przez e-dziennik).