Spotkanie ze sztuką

Dnia 24 kwietnia klasa 3a gim i klasa IE LOMS wybrały się do galerii BWA na wystawę

"Realizm, dwa spojrzenia".

Uczniowie mogli obejrzeć prace artystów i wysłuchać kuratora wystawy.Uczniowie mieli również możliwość zetknięcia się z żywym obrazem i nawiązać bezpośredni kontakt z dziełem.

 

/opiekunowie: Marzena Szymielewicz,Joanna Oździńska/