Szczególne zebranie Samorządu Uczniowskiego
Dnia 29 stycznia 2019 roku, w godzinach popołudniowych odbyło się zebranie Samorządu Uczniowskiego.
Na zebraniu szczególnymi gośćmi byli:

Pan Szymon Róg - radny miasta Bydgoszczy,

Mirosław Chojecki - dyrektor Zespołu Szkół nr 9 w Bydgoszczy.

Pierwszy zabrał głos Pan radny. Podziękował on za akcję wspierającą Polaków na Białorusi, nawiązując silnie do ustroju panującego w tamtym kraju. Zachęcał również młodych uczestników zebrania, aby czynnie brali udział w szkolnej polityce. Przewodnicząca Samorządu Agata Zabrocka wygłosiła przemówienie podsumowujące uczniowskie działania i niemałe osiągnięcia w pierwszym semestrze. Ponadto Zastępca Przewodniczącej Jakub Szczerba przybliżył wszystkim zgromadzonym, jak wyglądała zeszłoroczna, grudniowa wycieczka do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Spotkanie odbyło się przy dobrym ciastku i herbacie

 

Relacjonował

Oskar Karliński