Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas 3 gimnazjum

Serdecznie zapraszamy uczniów klas trzecich gimnzjum oraz ich Rodziców na uroczyste wręczenie świadectw ukończenia Gimnazjum nr 52, które odbędzie się 27 czerwca o godz. 16:30 w szkole na holu I piętra.