Wystawia i warsztaty historyczne pt. „Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej”

08 lutego 2018r. klasa 2A LOMS pod kierunkiem nauczyciela historii B.Szymańskiego uczestniczyła w wystawie i warsztatach historycznych pt. „Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej”.

Organizatorem wystawy był Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie .

Plansze z archiwalnymi fotografiami i dokumentami na wybranych przykładach ukazywały rodzaje i okoliczności udzielanej pomocy niesionej przez Polaków ludności żydowskiej. Uczniowie mogli zapoznać się z rodzajami pomocy zorganizowanej (działalność „Żegoty”) oraz indywidualną, zarówno na terenie okupowanego kraju, jak i poza jego granicami. Zaprezentowana ekspozycja przedstawiała szeroki wachlarz działań Polaków, którzy z narażeniem swojego życia ratowali Żydów podczas Zagłady. Na wybranych przykładach zostały także zaprezentowane osoby represjonowane za taką działalność oraz powojenne kontakty ocalonych z ich wybawicielami i losy dzieci żydowskich ocalonych przez Polaków.