Aktywny w szkole - twórczy w życiu

   

                                                                                      

 „Aktywny w szkole-twórczy w życiu”

PKOL PRIORYTET IX DZIAŁANIE 9.1
PODDZIAŁANIE 9.1.2

 

Autorem projektu jest Urząd Miasta Bydgoszczy. Projekt „Aktywny w szkole - twórczy w życiu” będzie realizowany od stycznia 2014 do maja 2015 roku w 57 bydgoskich szkołach: w tym 42 gimnazjach i 15 liceach ogólnokształcących. Wsparciem ma zostać objętych 8871 uczniów. Wartość projektu to prawie 13 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wyniesie aż blisko 11 mln zł, natomiast wkład własny miasta to niespełna 2 mln zł.

 

Zespół Szkół nr 9 w Bydgoszczy będzie realizował działania objęte projektem.

 

Od stycznia 2014r. do maja 2015r. (trzy semestry) uczniowie  będą uczestniczyć w pozalekcyjnych , bezpłatnych zajęciach.

Rekrutacja na zajęcia odbywające się w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 trwa do 19.12.2013r.

 

Nie zwlekaj, wybierz zajęcia, które Cię interesują. Pamiętaj, że możesz uczestniczyć w trzech rodzajach zajęć. Przemyśl swą decyzję, ponieważ powinieneś uczestniczyć w spotkaniach systematycznie.