Deklaracje maturalne

 

Zdający składa do 30 września wstępną deklarację maturalną, a do 7 lutego deklarację ostateczną. Jeżli zdający nie złoży deklaracji ostatecznej, to z dniem 8 lutego deklaracja wstępna staje się ostateczną. Osoba składająca deklarację wstępną i/lub ostateczną otrzymuje od dyrektora szkoły jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia.

 

  • Deklaracje do pobrania (prosimy o uważny wybór deklaracji) - ZAŁĄCZNIKI 

  • Wypełnioną deklarację w formie papierowej należy dostarczyć do sekretariatu szkoły 

 

 

WZÓR: