Dostosowania

Zdający wraz z deklaracją składa dokumenty uprawniające do dostosowania. 

 

Dostosowania należy wybrać ze wskazań w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w bieżącym roku szkolnym.