Gimnazjum nr 52

                                                     Oferta zajęć dla Uczniów Gimnazjum nr 52

 

ZADANIE 1. - Zajęcia dodatkowe pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych z  następujących przedmiotów:

- języka niemieckiego – prowadzi p. Ludmiła Bożejewicz

- języka angielskiego – prowadzi p. Ludmiła Bożejewicz

 

ZADANIE 2.

  • Zajęcia wyrównawcze z:

- matematyki – prowadzi p. Sylwia Wesołowska

- języka polskiego – prowadzi p. Anna Połońska

 

  • Zajęcia specjalistyczne z zakresu:

- metody Dennisona dla uczniów z trudnościami w uczeniu się - prowadzi p. Anna Nowak

- zajęcia socjoterapeutyczne - prowadzi p. Ewa Jurkiewicz

 

  • Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne (spotkania warsztatowe) – prowadzi p. Ewa Jurkiewicz i Anna Nowak

 

ZADANIE 3. - Zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów:

- matematyki – prowadzi p. Agata Matuszczak i p. Sylwia Wesołowska

- języka polskiego – prowadzi p. Aneta Kucińska i p. Anna Połońska

 

ZADANIE 4. – Ścieżki edukacyjne z zakresu:

  • edukacji ekologicznej – prowadzi p. Agata Geppert
  • świadomości i ekspresji kulturalnej – prowadzi p. Anna Połońska
  • tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego – prowadzi p. Jerzy Bartelak

 

Wyjścia w ramach ścieżek – bezpłatne.

 

ZADANIE 5. – Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Zajęcia będą prowadzone przez profesjonalnego doradcę zawodowego. Zajęcia będą miały charakter grupowy oraz zajęć indywidualnych. Każdy z uczniów otrzyma indywidualny plan rozwoju (predyspozycje, uzdolnienia, proponowane kierunki rozwoju i kształcenia). 
 Koordynator projektu

mgr Anna Połońska