Materiały dla gimnazjalistów

  • Centralna Komisja Egzaminacyjna zamieściła na swojej stronie internetowej specjalna zakładkę , gdzie można znaleźć wszystkie informacje na temat egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2014/2015:

http://www.cke.edu.pl/index.php/egzamin-gimnazjalny-left

 

Znajdują się tam informacje o egzaminie, podstawy prawne i procedury, informatory, przykładowe arkusze oraz materiały dla uczniów i nauczycieli.

Zachęcamy do wejścia na stronę CKE.