Moje finanse

Innowacyjny program edukacji finansowej skierowany jest do młodzieży w wieku 16–19. 

 

Jego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów dotyczącej zasad działania sektora finansowego oraz kształtowanie umiejętności, które umożliwią im efektywne zarządzanie finansami osobistymi i budowanie własnego bezpieczeństwa finansowego.

 

Program przewidziany jest do realizacji na lekcjach lub na zajęciach pozalekcyjnych w systemie klasowym i pozaklasowym, w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości lub innych przedmiotów ekonomicznych.

 

Program edukacyjny Moje finanse wykorzystuje nowatorskie metody pracy z uczniami, które mają na celu rozbudzić w nich aktywność poznawczą, wyposażyć w praktyczną wiedzę i kluczowe umiejętności z zakresu edukacji finansowej.

Program Moje finanse składa się z sześciu modułów tematycznych: Świat finansów, Polubić banki, Moje inwestycje, Inwestycja w przyszłość, Bezpieczne finanse, Mój budżet.

Treści programu są zgodne z podstawą programową przedmiotu: podstawy przedsiębiorczości. Każdy z modułów wyposażony jest w komplet materiałów dydaktycznych umożliwiających nauczycielowi stosowanie nowatorskich metod pracy z uczniami. Poszczególne moduły zawierają propozycje zadań edukacyjnych o różnym poziomie trudności, a koncepcja programu daje nauczycielowi możliwość wdrożenia ich w szkole w różnorodny sposób. Stosowana w danej szkole forma realizacji programu jest uwarunkowana środowiskowo. Ostatecznego wyboru ćwiczeń do realizacji z uczniami dokonuje nauczyciel, mając na względzie ich potrzeby i zainteresowania oraz możliwości czasowe.

 

Program Moje finanse jest wyposażony w pakiet materiałów dydaktycznych uporządkowanych zgodnie z modułami tematycznymi programu.

W każdym znajdują się:

  • przepisy na zajęcia,
  • scenariusze zadań edukacyjnych,
  • prezentacje,
  • filmy,
  • testy do weryfikacji wiedzy i umiejętności ucznia wraz z kluczem odpowiedzi,
  • dostęp do materiałów ucznia.

 

Materiały ucznia:

  • testy uczące,
  • ćwiczenia dla uczniów,
  • WebQuesty programu.

 

 

http://www.junior.org.pl/

http://www.moje-finanse.junior.org.pl/upload/Flash/Mojefinansedlaszkoly.swf