Opłata za egzamin

Opłata za egzamin

 

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (ze zmianami) Absolwent wnosi opłatę za egzamin maturalny z każdego przedmiotu dodatkowego i obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej zdawany po raz trzeci i kolejny albo za egzamin z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłosił w deklaracji, ale do niego nie przystąpił.

 

Opłata za każdy egzamin wynosi 50 zł. Jeżeli opłata nie zostanie wniesiona, to absolwent nie przystąpi do egzaminu maturalnego.

 

Nr rachunki bankowego: 94 1010 1140 0170 7922 3100 0000

 

Opłata powinna być wniesiona w terminie od 1 stycznia do 7 lutego. 

 

Dyrektor OKE może zwolnić z opłaty. Wniosek o zwolnienie składa się dyrektorowi OKE nie później niż do 31 grudnia wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodów.