Klub Olimpijczyka

 

REGULAMIN KLUBU OLIMPIJCZYKA

1. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.

2. Siedzibą klubu jest Zespół Szkół nr 9 w Bydgoszczy.

 

Podstawowe cele:

 • propagowanie i krzewienie idei olimpijskiej
 • upowszechnianie wartości i zasad olimpizmu oraz kultury olimpijskiej,
 • popularyzowanie wybitnych zawodników, trenerów, działaczy oraz osiągnięć sportowych i szkoleniowych
 • wspieranie działań Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego w realizacji ich zadań statutowych
 • organizowanie wycieczek turystyczno – tematycznych
 • organizacja Dnia Sportu Szkolnego, gdzie młodzież rywalizuje w różnych dyscyplinach
 • udział w organizowaniu imprez sportowych środowisku lokalnym

 

Sposoby realizacji celów i zadań:

 1. Organizowanie w szkołach spotkań:
  • z działaczami życia kulturalnego i sportowego,
  • z olimpijczykami i działaczami ruchu olimpijskiego,
  • dyskusyjnych na tematy związane z problemami polskiego ruchu olimpijskiego oraz współczesnej kultury fizycznej.
 2. Organizowanie konkursów o tematyce olimpijskiej.
 3. Poznawanie dorobku sportu polskiego i historii ruchu olimpijskiego.
 4. Podejmowanie innych akcji upowszechniających ideę olimpijską.
  • z działaczami życia kulturalnego i sportowego,
  • z olimpijczykami i działaczami ruchu olimpijskiego,
  • dyskusyjnych na tematy związane z problemami polskiego ruchu olimpijskiego oraz współczesnej kultury fizycznej.

 

Klub Olimpijczyka powstał w roku 2009.