Kalendarium roku szkolnego

Harmonogram roku szkolnego 2018/2019

w Zespole Szkół Nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy

  

Termin
Zadania

03. 09. – 31. 12. 2018 r.

Pierwszy semestr

03.09. 2018 r.

Uroczyste rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

04 – 10. 09. 2018 r.

Testy z języków obcych dla uczniów klas pierwszych (poziom językowy, dobór podręcznika).

do 17. 09. 2018 r.

Uzupełnienie dzienników zajęć lekcyjnych, dzienników zajęć pozalekcyjnych.

12. 09. 2018 r.

(środa)

Rada Pedagogiczna – przedstawienie koncepcji pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018, planu nadzoru pedagogicznego

( godz. 14.00, po 5 godzinie lekcje skrócone )

14. 09. 2018 r.

(piątek)

Zebrania z Rodzicami uczniów Gimnazjum i LO:

  • klasy I LOMS -  1630  - przed zebraniem z wychowawcą spotkanie z Dyrektorem – hol parteru
  •  III Gimnazjum – 1730 (przed zebraniem z wychowawcą spotkanie z Wicedyrektorem w sprawie egzaminu gimnazjalnego – sala konferencyjna)
  • klasy II i III LOMS – 1730
  • spotkanie przedstawicieli Rodziców z dyrektorem ZS – 1815

wrzesień

Zebrania szkolnych zespołów w celu opracowania planów pracy na rok szkolny 2018/2019 – plany należy złożyć w sekretariacie szkoły do 19.09. 2018 r. (odpowiedzialni Liderzy)

do 30. 09. 2018 r.

Złożenie deklaracji językowych przez Rodziców uczniów klas III Gimnazjum

do 01. 10. 2018 r.

Złożenie deklaracji maturalnych przez uczniów klas III LOMS

12. 10. 2018 r.

(piątek)

Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej.

Październik

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna.

01. 11. 2018 r.

(czwartek)

Dzień Wszystkich Świętych

02.11.2018 (piątek) dzień wolny od zajęć edukacyjnych 1/8   1/10

09.11. 2018 r.

(piątek)

Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości.

dzień wolny od zajęć edukacyjnych 2/8   2/10

16. 11. 2018 r.

(piątek)

Zebrania z Rodzicami  - 17.00 ( przed zebraniem z wychowawcami Rodzice uczniów klas III LOMS – spotkanie z Wicedyrektorem w sprawie organizacji egzaminu maturalnego),   

„Drzwi otwarte”  - 1745 – 1900 (informacja dla rodziców uczniów o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz proponowanych ocenach z zachowania).

do 07. 12. 2018 r.

(piątek)

Wystawienie proponowanych ocen semestralnych z poszczególnych przedmiotów i ocen z zachowania.

do 18. 12. 2018 r.

(wtorek)

Wystawienie ocen semestralnych.

20. 12. 2018 r.

(czwartek)

Klasyfikacyjna Rada  Pedagogiczna  (godz. 14.00 , lekcje skrócone po 5 godzinie lekcyjnej)

21. 12 .2018 r.

(piątek)

Wigilijne spotkania klasowe.

Spotkanie opłatkowe – godz. 12.00

22. 12. 2018 r. –

01. 01. 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

 

02. 01. – 21. 06. 2019 r.

Drugi semestr

02 – 08.01. 2019 r.

Zespoły opracowują wnioski za pierwszy semestr. 

09.01.2019r.

(środa)

Analityczna Rada Pedagogiczna  – podsumowanie I semestru  (godz. 14.00 , lekcje skrócone po 5 godzinie lekcyjnej) 

11.01.2019r.

(piątek)

Zebrania z Rodzicami uczniów Gimnazjum i LOMS - 1700

14 - 27.01.2019 r.

Ferie zimowe.

Marzec 2019r.

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna.

 

15.03.2019r.

(piątek)

 

Zebrania z Rodzicami – 1700,

„Drzwi otwarte” – 1745 – 1900,

(powiadomienie Rodziców uczniów III klas LOMS o ewentualnym zagrożeniu oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych, proponowanej ocenie z zachowania oraz prognozowanych ocenach rocznych).

do 09. 04. 2019 r.

(wtorek)

Wystawienie ocen końcoworocznych uczniom III klas licealnych 

 

kwiecień

Egzamin gimnazjalny 2019

- część humanistyczna                               10.04. – środa,  godz. 9.00, 11.00

- część matemat. – przyr.                          11.04. – czwartek,  godz. 9.00, 11.00

- część językowa                                       12.04,- piątek,  godz. 9.00, 11.00

( dni wolne od zajęć dydaktycznych dla gimnazjum  3, 4, 5 /8 oraz dla liceum  3, 4, 5 /10)

12. 04. 2019 r.

(piątek)

Klasyfikacyjna Rada  Pedagogiczna  (godz. 12.30, po zakończonej części językowej egzaminu gimnazjalnego)

15. 04. – 17. 04. 2019 r.

(pon.,wt.,śr.)

REKOLEKCJE

18. 04. – 23. 04. 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

do 24. 04. 2019 r.,

godz. 1000

Wychowawcy klas III LO przekazują  wypisane świadectwa ukończenia szkoły do sekretariatu

 

25. 04. 2019 r.

(czwartek)

Uroczyste zakończenie zajęć edukacyjnych uczniów klas III LO godz.16.30

26. 04. 2019 r.

(piątek)

Koniec zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas III LOMS

 30. 04. 2019 r.

(wtorek)

Uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja 1791 r.

 

02. 05. 2019 r.

(czwartek)

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych (6/8; 6/10)

 

 

 

maj

Egzamin maturalny 2019

-  część ustna – 09.05. – 22.05. 2019
-  część pisemna –
  • j. polski pp i pr         06. 05. 2019 r. (poniedz.) – godz. 900,   1400
  • matematyka pp         07. 05. 2019 r. (wtorek) – godz. 900,
  • j. angielski pp i pr      08. 05. 2019 r. (środa)  – godz. 900,   1400

(dni wolne od zajęć dydaktycznych  dla liceum 7,8, 9/10    i  dla   gimnazjum środa – j. angielski  7/8 )

do 20. 05. 2019 r.

Wystawienie proponowanych ocen semestralnych z poszczególnych przedmiotów i ocen z zachowania.

22.05. 2019 r.

(środa)

Zebrania z Rodzicami – 1700,

„Drzwi otwarte” – 1745 – 1900,

(powiadomienie Rodziców uczniów o ewentualnym zagrożeniu oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych, proponowanej ocenie z zachowania oraz prognozowanych ocenach rocznych).

31. 05. 2019 r.

(piątek)

Obchody Święta Szkoły –  rocznica nadania ZS nr 9 imienia „Bydgoskich Olimpijczyków” -  dzień wolny od  zajęć dydaktycznych  dla liceum 10/10    i  dla   gimnazjum  8/8 )

do 12. 06. 2019 r.

Wystawienie ocen końcoworocznych.

13.06. 2019  r.

( czwartek)

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna (godz. 13.00 , lekcje skrócone po 5 godzinie lekcyjnej)

13 – 21.06. 2019 r.

Zespoły opracowują wnioski za II semestr

17. 06. 2019 r.

do godz. 10.00

Przekazanie wicedyrektorowi przez wszystkich nauczycieli, trenerów i wychowawców  uzupełnionej obowiązkowej dokumentacji szkolnej

    18. 06. 2019 r.

do godz. 10.00

Złożenie w sekretariacie szkoły wypisanych świadectw i nagród dla uczniów do podpisu przez dyrektora szkoły

20. 06. 2019 r.

(czwartek)

Boże Ciało

21.06.2019 r.

(piątek)

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019.

22.06. –

01.09.2019 r.

Przerwa wakacyjna.

29.08.2019 r.

Analityczna Rada Pedagogiczna – podsumowanie II semestru – godz.9.00

30.08.2019 r.

Inauguracyjna Rada Pedagogiczna – godz. 9.00

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020:  02.09.2019 (poniedziałek)