Zajęcia dodatkowe dla uczniów Gimnazjum

brak klas

KLASA
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY
RODZAJ/ NAZWA ZAJĘC
TERMIN

2ag

M. BUDZYŃSKI

 

Koło Krajoznawczo – Turystyczne (wycieczki po regionie kujawsko-pomorskim) .

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

1 sobota w miesiącu po wcześniejszym ogłoszeniu

śr. 11l. 16.10-16.55

M. BELLWON

Zajęcia dodatkowe z biologii

wt. 9. 14.30- 15.15

B.PAPROCKA

Koło misyjne

pn. 9. 13.35-14.20

M.SZYMIELEWICZ

 

Koło Krajoznawczo – Turystyczne (wycieczki po regionie kujawsko-pomorskim) .

 

Klub Kibica

sobota w miesiącu po wcześniejszym ogłoszeniu

kalendarz imprez sportowych

J.ÓŹDZIŃSKA

 

Koło wokalne

 

wt.  16.05-16.55

 

A.MATUSZCZAK

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

wt. 2. 8.00-8.45

A. POŁOŃSKA

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego

wt. 1. 7.10-7.55

W.GAPSKA

Zajęcia dodatkowe (według potrzeb) z fizyki

pt. 8. 13.35-14.20

J. BARTELAK

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z historii i WOS

wt. 9. 14.30- 15.15

2bg

 

M. BUDZYŃSKI

 

Koło Krajoznawczo – Turystyczne (wycieczki po regionie kujawsko-pomorskim)

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

1 sobota miesiąca po wcześniejszym ogłoszeniu

śr. 11. 16.10-16.55

A.KUCIŃSKA

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego

 

śr. 1. 7:10 – 7:55

 

M.SZYMIELEWICZ

 

 

Koło Krajoznawczo – Turystyczne (wycieczki po regionie kujawsko-pomorskim )

 

Klub Kibica

 

1 sobota w miesiącu po wcześniejszym ogłoszeniu

kalendarz imprez sportowych

M. BELLWON

Zajęcia dodatkowe z biologii

 

wt. 9. 14.30-15.15

 

J.ÓŹDZIŃSKA

Koło wokalne

 

wt. 11. 16.05-16.55

 

A.MATUSZCZAK

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

wt. 1. 8.00-8.45

I. KAZIEKO

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego

pt. 9. 14.30-15.20

B.PAPROCKA

Koło misyjne

pn. 9. 13.35-14.20

W.GAPSKA

Zajęcia dodatkowe(według potrzeb) z fizyki

pt. 9. 13.35-14.20

L.BOŻEJEWICZ

Zajęcia dodatkowe wg potrzeb

pn. 9. 13.35-14.20

J. BARTELAK

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z historii i wos

wt. 9. 14.30- 15.15

KLASA
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY
RODZAJ/ NAZWA ZAJĘC
TERMIN

3ag

 

M. BUDZYŃSKI

 

Koło Krajoznawczo – Turystyczne (wycieczki po regionie kujawsko-pomorskim)

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

1 sobota w miesiącu po wcześniejszym ogłoszeniu

śr. 11. 16.10-16.55

M. SZYMIELEWICZ

 

Koło Krajoznawczo – Turystyczne (wycieczki po regionie kujawsko-pomorskim)

 

Klub Kibica

 

1 sobota w miesiącu po wcześniejszym ogłoszeniu

kalendarz imprez sportowych

M. BELLWON

 

Dodatkowe, przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego

śr. 9. 14.30-15.15

J.OŹDZIŃSKA

 

Koło wokalne

 

wt. 11. 16.05-16.55

 

A.MATUSZCZAK

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

wt. 1. 7.10-7.55

J. BARTELAK

Drużyna Sanitarna /doraźnie

sr. 11. 16.10 - 16.55 

J. BARTELAK

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z historii i WOS

pn. 8. 13.35-14.20

A. POŁOŃSKA

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego

wt. 1. 7.10-7.55

B.PAPROCKA

Koło misyjne

pn. 9. 13.35-14.20

W.GAPSKA

 

I.KAZIEKO

Zajęcia dodatkowe z fizyki

 

Fakultety (zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego)

pn. 9. 13.35-14.20

 

pn. 8. 13.35-14.20

3bg

M. BUDZYŃSKI

 

Koło Krajoznawczo – Turystyczne (wycieczki po regionie kujawsko-pomorskim)

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

1 sobota w miesiącu po wcześniejszym ogłoszeniu

śr. 11. 16.10-16.55

A. POŁOŃSKA

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego

wt. 1. 7.10-7.55

B.PAPROCKA

Koło misyjne

pn. 9. 13.35-14.20

M. BELLWON

 

Dodatkowe, przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego

 

śr. 9. 14.30-15.15

 

M. SZYMIELEWICZ

 

Koło Krajoznawczo – Turystyczne (wycieczki po regionie kujawsko-pomorskim)

 

Klub Kibica

 

1 sobota w miesiącu po wcześniejszym ogłoszeniu

kalendarz imprez sportowych

J.OŹDZIŃSKA

 

Koło wokalne

 

wt.  11. 16.05-16.55

 

A.MATUSZCZAK

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

wt. 1. 7.10-7.55

W. GAPSKA

Zajęcia dodatkowe z fizyki

pn. 8. 13.35-14.20

J. BARTELAK

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z historii i WOS

wt. 8. 13.35-14.20