Zajęcia dodatkowe dla uczniów Gimnazjum

Klasa
Nauczyciel prowadzący
Rodzaj/ nazwa zajęć
Termin

1ag

M. BUDZYŃSKI

 

Koło Krajoznawczo – Turystyczne (wycieczki po regionie kujawsko-pomorskim)

 

Zajęcia wyrównawcze

 

1 sobota w miesiącu po wcześniejszym ogłoszeniu

czw. 8l. 13:35-14:20

pt. 11. 16:10-16:55

M.SZYMIELEWICZ

 

Koło Krajoznawczo – Turystyczne (wycieczki po regionie kujawsko-pomorskim)

 

1 sobota w miesiącu po wcześniejszym ogłoszeniu

M. BELLWON

Zajęcia dodatkowe z biologii

wt. 8. 13.35- 14.20

M.SZYMIELEWICZ

 

Klub Kibica

 

kalendarz

imprez sportowych

U.KOWALEWSKA

 

Zajęcia doraźne z chemii

 

pn. 8. 13.35:14.20

 

L.BOŻEJEWICZ

 

Zajęcia  doraźne z języka angielskiego, języka  niemieckiego

 

czw. 9. 14.30-15.15

 

J.OŹDZINSKA

Zajęcia doraźne  muzyki,plastyki

koło wokalne

wt. 10. 15.20-16.05

wt. 9. 14.30-15.15

A.MATUSZCZAK

Zajęcia wyrównawcze

czw. 8. 13.35-14.20

J. BARTELAK

Zajęcia wyrównawcze/doraźne z historii

śr.  7. 12.40 – 13.25

A. POŁOŃSKA

Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego

śr. 14:30-15:15

A. NOWAK

Szkolne Koło Wolontariatu

czw.  11. 16.10-16.55

I.KARSZNIA

Zaj. wyrównawcze

pn.  5. 10.30-11.30

1bg

M. BUDZYŃSKI

 

Koło Krajoznawczo – Turystyczne (wycieczki po regionie kujawsko-pomorskim)

 

Zajęcia wyrównawcze

 

1 sobota w miesiącu po wcześniejszym ogłoszeniu

czw. 8l. 13:35-14:20

pt. 11. 16:10-16:55

M. BELLWON

 

Zajęcia dodatkowe z biologii

 

wt.  8. 13.35- 14.20

 

M.SZYMIELEWICZ

 

Koło Krajoznawczo – Turystyczne (wycieczki po regionie kujawsko-pomorskim)

 

Klub Kibica

1 sobota w miesiącu po wcześniejszym ogłoszeniu

kalendarz imprez sportowych

A.KUCIŃSKA

 

Zajęcia doraźne

śr. 8l.13:35-14:20

U.KOWALEWSKA

 

Zajęcia doraźne z chemii

 

pn. 8l. 13.35:14.20

 

S. WESOŁOWSKA

 

Zajęcia doraźne z matematyki

 

pt. 2l. 8:00-8:45

 

L.BOŻEJEWICZ

 

Zajęcia doraźne z języka niemieckiego

 

czw. 9.14.30-15.15

 

J.OŹDZIŃSKA

Zajęcia doraźne plastyki,muzyki

Koło wokalne

wt. 10. 15.20-16.05

wt. 9. 14.30-15.15

J. BARTELAK

Koło Miłośników Miasta Bydgoszczy

śr. 7. 12.40 – 13.25

I. KAZIEKO

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

wt. 8. 10.35 – 14.20

A.MATUSZCZAK

Koło matematyczne

czw. 9. 14.30-15.15

A. NOWAK

Szkolne Koło Wolontariatu

czw.

11. 16.10 - 16.55

I.KARSZNIA

Zaj. wyrównawcze

pn. 5. 10.30-11.30

Klasa
Nauczyciel prowadzący
Rodzaj/nazwa zajęć
Termin

2ag

M. BUDZYŃSKI

 

Koło Krajoznawczo – Turystyczne (wycieczki po regionie kujawsko-pomorskim) .

 

Zajęcia wyrównawcze

1 sobota w miesiącu po wcześniejszym ogłoszeniu

pt. 11. 16:10-16:55

M. BELLWON

Zajęcia dodatkowe z biologii

wt. 8. 13.35- 14.20

B.PAPROCKA

Koło misyjne

pn. 9. 14.30-15.15

M.SZYMIELEWICZ

 

Koło Krajoznawczo – Turystyczne (wycieczki po regionie kujawsko-pomorskim) .

 

Klub Kibica

sobota w miesiącu po wcześniejszym ogłoszeniu

kalendarz imprez sportowych

U.KOWALEWSKA

Zajęcia doraźne z chemii

pn. 8. 13.35:14.20

J.OŹDZIŃSKA

 

Zajęcia doraźne z ,zaj.art

Koło wokalne

wt. 10. 15.20-16.05

wt. 9. 14.30-15.15

A.MATUSZCZAK

Zajęcia wyrównawcze

śr. 9. 14.30-15.15

I. KAZIEKO

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

czw. 9. 14.30-15.15

A. POŁOŃSKA

Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego

śr. 14:30 - 15:15

A. NOWAK

Szkolne Koło Wolontariatu

czw.

 11. 16.10 - 16.55

I.KARSZNIA

Zaj. wyrównawcze

pn. 5. 10.30-11.30

2bg

 

M. BUDZYŃSKI

 

Koło Krajoznawczo – Turystyczne (wycieczki po regionie kujawsko-pomorskim)

 

Zajęcia wyrównawcze

1 sobota miesiąca po wcześniejszym ogłoszeniu

czw. 8l. 13:35-14:20

pt. 11. 16:10-16:55

M. BELLWON

 

Zajęcia dodatkowe z biologii

 

wt. 8. 13.35- 14.20

 

M.SZYMIELEWICZ

 

 

Koło Krajoznawczo – Turystyczne (wycieczki po regionie kujawsko-pomorskim )

 

Klub Kibica

 

1 sobota w miesiącu po wcześniejszym ogłoszeniu

kalendarz imprez sportowych

U.KOWALEWSKA

 

Zajęcia doraźne z chemii

 

pn. 8. 13.35:14.20

 

A.KIEŁPINSKA

 

Zajęcia dorażne z wos-u

 

pn. 1. 7:10 - 7:55

 

J.OŹDZIŃSKA

Zajęcia doraźne z zaj.art

Koło wokalne

wt. 10. 15.20-16.05

wt. 9.14.30-15.15

A.MATUSZCZAK

Zajęcia wyrównawcze

śr. 9. 14.30-15.15

I. KAZIEKO

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

wt. 8. 13.35 – 14.20

A. POŁOŃSKA

Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego

śr. 14:30 - 15:15

A. NOWAK

Szkolne Koło Wolontariatu

czw.11. 16.10-16.55

I.KARSZNIA

Zaj. wyrównawcze

pn. 5. 10.30-11.30

Klasa
Nauczyciel prowadzący
Rodzaj zajęć
Termin

3ag

 

M. BUDZYŃSKI

 

Koło Krajoznawczo – Turystyczne (wycieczki po regionie kujawsko-pomorskim

 

 

Zajęcia wyrównawcze

1 sobota w miesiącu po wcześniejszym

ogłoszeniu

czw. 8l. 13:35-14:20

pt. 11. 16:10-16:55

M. SZYMIELEWICZ

 

Koło Krajoznawczo – Turystyczne (wycieczki po regionie kujawsko-pomorskim)

 

Klub Kibica

 

1 sobota w miesiącu po wcześniejszym ogłoszeniu

kalendarz imprez sportowych

U. KOWALEWSKA

Zajęcia doraźne z chemii

pn. 8. 13.35:14.20

A.KIEŁPINSKA

 

Zajęcia doraźne z wos-u

pn. 1. 7:10 - 7:55

 

M. BELLWON

 

Dodatkowe, przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego

wt. 2. 8.00- 8.45

L.BOŻEJEWICZ

Kółko języka angielskiego

śr.. 7. 12.40-13.25 

J.OŹDZIŃSKA

 

Zajęcia doraźne z zaj.art

Koło wokalne

wt. 10. 15.20-16.05

wt. 9. 14.30-15.15

A.MATUSZCZAK

Zajęcia wyrównawcze

śr. 8. 13:35 - 14:20

J. BARTELAK

Drużyna Sanitarna

pt. 8. 13.35 - 14.30 

A. KUCIŃSKA

Zajęcia doraźne z języka polskiego

pn. 8. 13:35 - 14:20

A. NOWAK

Szkolne Koło Wolontariatu

czw. 11. 16.10-16.55

3bg

M. BUDZYŃSKI

 

Koło Krajoznawczo – Turystyczne (wycieczki po regionie kujawsko-pomorskim)

 

 

Zajęcia wyrównawcze

1 sobota w miesiącu po wcześniejszym

ogłoszeniu

czw. 8l. 13:35-14:20

pt. 11. 16:10-16:55

A.POŁOŃSKA

 

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

 

sr. 9. 14:30 - 15:15

 

A.PAPROCKA

 

Koło misyjne

 

pn. 9. 14.30-15.15

 

M. BELLWON

 

Dodatkowe, przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego

 

wt. 2. 8.00- 8.45

 

M. SZYMIELEWICZ

 

Koło Krajoznawczo – Turystyczne (wycieczki po regionie kujawsko-pomorskim)

 

Klub Kibica

 

1 sobota w miesiącu po wcześniejszym ogłoszeniu

kalendarz imprez sportowych

U. KOWALEWSKA

 

Zajęcia doraźne z chemii

 

pn. 8. 13.35:14.20

 

A.KIEŁPINSKA

 

Zajęcia doraźne z wos-u

 

pt. 9. 14.30 - 15:15

 

J.OŹDZIŃSKA

 

Zajęcia doraźne z zaj.art

koło wokalne

wt. 10. 15.20-16.05

wt. 9. 14.30-15.15

A.MATUSZCZAK

Zajęcia wyrównawcze

śr. 8. 13:35 - 14:20

I. KAZIEKO

Fakultety – zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego

cz. 8. 13.35 – 14.20

A. NOWAK

Szkolne Koło Wolontariatu

czw.11. 16.10-16.55