Zajęcia dodatkowe dla uczniów Liceum

 

KLASA
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY
RODZAJ/ NAZWA ZAJĘC
TERMIN

 

1A

E. PIOTROWIAK

A. KIEŁPINSKA

J. OŹDZINSKA

G. WITKOWICZ

M. JANASZKIEWICZ

A. ZAWICHROWSKA

J. SZCZEPKOWSKI

B. MORAWSKA

U. KOWALEWSKA

M. BELLWON

J. SZCZYRBA

H. OLEJNICZAK

K. RADOMSKA-WYPYCH

I. KARSZNIA

Zajęcia doraźne z języka niemieckiego

Zajęcia doraźne z wos-u

Zajęcia doraźne z wok-u

Zajęcia doraźne z geografii

Zajęcia doraźne z języka polskiego

Zajęcia doraźne z wych – fiz

Zajecia doraźne z wych- fiz

Zajęcia doraźne z języka niemieckiego

Zajęcia doraźne z chemii i podstaw przedsiębiorczości

Zajęcia doraźne z biologii

Zajęcia doraźne z j. angielskiego

Zajęcia doraźne z matematyki

Zajęcia doraźne z języka angielskiego (gr.II).

Zaj. doraźne z inf.

13.30 – 15:15  pn.

7:10 - 7:55  pn.

7.10-7.55 pt.

7.10 – 7.55 pn.

16:10 - 16:55 śr.

12. 17:00-17:45 czw

10.00.-12.00 sob.

12:30 - 13:15 pt.

16:10 - 16:55 czw.

7.10-7.55 wt.

12:40 - 13:25 pn.

10.40-11.25 czw.

12.40–13.25 pt.

11.30-12.15 czw.

KLASA
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY
RODZAJ/ NAZWA ZAJĘC
TERMIN

 

1B

 

I. KARSZNIA

B. SENGEBUSCH-MAŁECKA

JOANNA OŹDZIŃSKA

BARBARA MORAWSKA

WERONIKA  GAPSKA

JERZY BARTELAK

A GEPPERT

U. KOWALEWSKA

G. WITKOWICZ

 

Zaj. doraźne z inf

Zaj. doraźne z  j.pol

Zaj. doraźne  z wok

Zaj. doraźne j. niem

Zaj. doraźne z fizyki

Zaj. doraźne  z edb

Zajęcia doraźne z biologii

Zajęcia doraźne z chemii i podstaw przedsiębiorczości

Zajęcia doraźne z geografii

11.30-12.15 czw.

8:50 - 9:35 wt.

7:10 - 8:55 pt.

7:10 - 7:55 pn.

 

9.45-10.30 pon

7.10-7.55 wt.

16:10 - 16:55 czw.

7:10 - 7:55 pn.

 

 

KLASA
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY
RODZAJ/ NAZWA ZAJĘC
TERMIN

 

1C

A. KUCIŃSKA

A. GEPPERT

I.KARSZNIA

E. PIOTROWIAK

JERZY BARTELAK

J.OŹDZIŃSKA

G. WITKOWICZ

G. KOSIŁO

A.KIEŁPINSKA

W. GAPSKA

U. KOWALEWSKA

A. GEPPERT

Zajęcia doraźne z języka polskiego

Zajęcia doraźne z biologii

Zaj. doraźne z inf

Zaj. doraźne j. niem.

Zaj. doraźne  z edb

Zaj. doraźne  z wok

Zaj. doraźne   z geografii

Zaj. doraźne  z j. ang.

Zaj. doraźne  z wos

Zaj. doraźne z fizyki i matematyki

Zajęcia doraźne z chemii i podstaw przedsiębiorczości

Zajęcia doraźne z biologii

11:35 - 12:20 czw.

12:40 - 13:25 pn.

11.30-12.15 czw.

14:30 - 15:15  pn.

9:45 - 10:30 pn.

7:10 - 8:55 pt.

7:10 - 7:55 pon

14.30-15.15 pon

7:10 - 7:55 pn.

14:30 - 15:15 wt.

 16:10 - 16:55 czw.

12:40 - 13:20 pt.

 

KLASA
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY
RODZAJ/ NAZWA ZAJĘC
TERMIN

 

1D

E. PIOTROWIAK

U.KOWALEWSKA

J. OŹDZIŃSKA

M. BELLWON

E.KORPUT-RYBSKA

I.KARSZNIA

M. JANASZKIEWICZ

G. WITKOWICZ

A.KIEŁPINSKA

W..GAPSKA

M. BELLWON

S.WESOŁOWSKA

B. MORAWSKA

Zajęcia doraźne z języka niemieckiego

Zajęcia doraźne z chemii i podstaw przedsiębiorczości

Zajęcia doraźne z wok-u

Zajęcia doraźne z biologii

Zajęcia wyrównawcze/doraźne (j. ang.)

Zaj. doraźne z inf

Zaj. doraźne z j.pol

Zaj. doraźne z geografii

Zaj. doraźne  z wos

Zaj. doraźne z fizyki

Zajęcia doraźne z biologii

Zaj. doraźne z matematyki

Zaj. doraźne z języka niemieckiego

8.00 – 8.45 wt.

16.10 - 16.55 czw.

7.10-7.55 pt.

8.00 - 8.45 wt.

8.00-8.45  czw.

11.30-12.15 czw.

7.10-7.55 pn.

7:10 - 7:55

7.10-7.55 pn.

16:55 - 17:40 pt.

7.10-7.55 wt.

16:10 - 16:55 śr.

7:10 - 7:55 pn.

 

KLASA
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY
RODZAJ/ NAZWA ZAJĘC
TERMIN

 

1E

A.ARBSZAJTIS

E. KORPUT-RYBSKA

B. SENDEBUSCH-MAŁECKA

G. WITKOWICZ

B. MORAWSKA

I.KARSZNIA

E. PIOTROWIAK

M. BELLWON

K. Radomska-Wypych

A.KIEŁPINSKA

Zajęcia wyrównawcze/doraźne z historii

Zajęcia wyrównawcze/doraźne (j. ang.)

Zajęcia doraźne z j.polskiego

Zajęcia doraźne z geografii

Zajęcia doraźne z języka niemieckiego

Zaj. doraźne z inf

Zajęcia doraźne z języka niemieckiego

Zajęcia doraźne z biologii

Zajęcia doraźne z języka angielskiego

Zajęcia doraźne z wos

16:10 - 16:55 pt.

15.20-16.05 śr.

8:00 - 8:45 wt.

7.10 – 7.55 wt.

8:00 - 8:45 wt.

11.30-12.15 czw.

8.00 – 8.45 wt.

 

14:30 - 15:15 śr.

7:10 - 7:55 wt.

KLASA
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY
RODZAJ/ NAZWA ZAJĘC
TERMIN

 

2A

A. ARBSZAJTIS

A. KUCIŃSKA

G. WITKOWICZ

E. PIOTROWIAK

H. OLEJNICZAK

A. MORAWSKA

A. ZAWICHROWSKA

 

Zajęcia wyrównawcze/doraźne z historii

Zajęcia doraźne z języka polskiego

Zajęcia doraźne z geografii

Zajęcia doraźne z języka niemieckiego

Zajęcia doraźne z matematyki

Zajęcia doraźne z języka angielskiego

Zajęcia doraźne z wych- fiz.

15.20 - 16.05 wt.

7:10 – 7:55 śr.

7.10 – 7.55 pn.

7.10 – 7.55 pt.

7.10 - 7.55 pt.

14:30 - 15:15 wt.

17:00-17:45 czw

 

KLASA
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY
RODZAJ/ NAZWA ZAJĘC
TERMIN

 

2B

Z. JANKOWSKA

G. WITKOWICZ

W. GAPSKA

M. JANASZKIEWICZ

J. SZCZEPKOWSKI

E. PIOTROWIAK

B. MORAWSKA

 

Zajęcia wyrównawcze/doraźne z historii

Zajęcia doraźne z geografii

Zajęcia doraźne z matematyki

Zajęcia doraźne z języka polskiego

Zajecia doraźne z wych- fiz

Zajęcia doraźne z języka niemieckiego

Zajęcia doraźne z języka angielskiego

7.10 – 7.55 czw.

7.10 – 7. 55 pn.

15.20 – 16.05 pt.

7.10 – 7.55 pn.

10.00-12.00 sob.

7.10 – 7.55 pt.

8.00 – 8.45 pt.

 

KLASA
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY
RODZAJ/ NAZWA ZAJĘC
TERMIN

 

2C

E. PIOTROWIAK

K. SZUKAJ – GAMALCZYK

A. KIEŁPINSKA

G. WITKOWICZ

A. GEPPERT

J. SZCZYRBA

W. GAPSKA

 

Zajęcia doraźne z języka niemieckiego

Zajęcia doraźne z języka polskiego

Zajęcia doraźne z historii i społeczeństwa

Zajęcia doraźne z geografii

Zajęcia doraźne

Zajęcia doraźne z j. angielskiego

Zajęcia doraźne z matematyki

7.10 – 7.55 pt.

13:35 - 14:20 śr.

14.30 – 15.15 pt.

7.10 – 7.55 pn.

7.10 – 7.55 pt.

8.00 – 8.45 pn.

13:35 - 14:20

 

 

KLASA
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY
RODZAJ/ NAZWA ZAJĘC
TERMIN

 

2D

Z. JANKOWSKA

S. WESOŁOWSKA

E. PIOTROWIAK

K. SZUKAJ – GAMALCZYK

I. KAZIEKO

A. GEPPERT

B. MORAWSKA

Zajęcia wyrównawcze/doraźne z historii

Zajęcia doraźne z matematyki

Zajęcia doraźne z języka niemieckiego

Zajęcia doraźne z języka polskiego

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

Zajęcia doraźne z biologii

Zajęcia doraźne zjęzyka niemieckiego

15.15 – 16.00 pn

15.20 – 16.05 pn

7.10 – 7.55 pt.

15.20 – 16.05 pn.

13. 17.50 – 18.35 wt.

7:10- 7.55 pt.

7:10- 7.55 pt.

 

KLASA
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY
RODZAJ/ NAZWA ZAJĘC
TERMIN

 

2E

A. ARBSZAJTIS

A. ARBSZAJTIS

 

S. WESOŁOWSKA

A.GEPPERT

E. PIOTROWIAK

B. MORAWSKA

K. SZUKAJ – GAMALCZYK

 

Zajęcia wyrównawcze/doraźne z historii

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego

z historii

Zajęcia doraźne z matematyki

Zajęcia doraźne

Zajęcia doraźne z języka niemieckiego

Zajęcia doraźne z języka niemieckiego

Zajęcia doraźne z języka polskiego

15:20 - 16:10 pn.

9:45 - 10:30 pt.

 

15:20 - 16:05 pn.

7.10 – 7.55 pt.

7.10 – 7.55 pn.

7:10 - 7:55 pn.

7:10 - 7:55 pn.

 

 

Klasa
Nazwisko i imię nauczyciela
Nazwa zajęć
Termin

 

 

 

KLASA
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY
RODZAJ/ NAZWA ZAJĘC
TERMIN

 

3A

A.  ARBSZAJTIS

 

 

B. SENGEBUSCH – MAŁECKA

 

 

G. WITKOWICZ

 

K. RADOMSKA-WYPYCH

 

 

 

A. ZAWICHROWSKA

A. MORAWSKA

J. SZCZEPKOWSKI

 

Zajęcia wyrównawcze/doraźne z historii

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego

z historii

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego

z języka polskiego

Zajęcia doraźne z języka polskiego

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego

z geografii

Zajęcia doraźne z języka angielskiego.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego 

z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym

(doraźne).

Zajecia doraźne z wych- fiz

Zajęcia doraźne z języka niemieckiego

Zajecia doraźne z wych- fiz

 

 

KLASA
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY
RODZAJ/ NAZWA ZAJĘC
TERMIN

 

3C

A. KUCIŃSKA

A. KIEŁPINSKA

G. WITKOWICZ                     

W. GAPSKA                          

E. PIOTROWIAK

A. GEPPERT                          

 

K.RADOMSKA-WYPYCH

 

Zajęcia doraźne z języka polskiego

Zajęcia doraźne z historii i społeczeństwa

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z geografii

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki

Zajęcia doraźne z języka niemieckiego

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z biologii.

Zajęcia doraźne z biologii.

Zajęcia doraźne z języka angielskiego.

 

 

KLASA
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY
RODZAJ/ NAZWA ZAJĘC
TERMIN

 

3D

A.  ARBSZAJTIS

B. SENGEBUSCH - MALECKA    

 

E. PIOTROWIAK

S. WESOŁOWSKA                  

J. SZCZYRBA

A. GEPPERT

 

 

Zajęcia wyrównawcze/doraźne z historii

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego

Zajęcia doraźne z języka polskiego

Zajęcia doraźne z języka niemieckiego

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki

Zajęcia przyg. do matury z j. ang.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z biologii.

Zajęcia doraźne z biologii.

       

    

 

  

KLASA
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY
RODZAJ/ NAZWA ZAJĘC
TERMIN

 

 3E

E. PIOTROWIAK

A. KIEŁPINSKA

K. RADOMSKA-WYPYCH                                                                                             

A. ZAWICHROWSKA

H. OLEJNICZAK                     

B. SENGEBUSCH – MALECKA    

 

A. GEPPERT

 

Zajęcia doraźne z języka niemieckiego

Zajęcia doraźne z historii

Zajęcia doraźne z języka angielskiego.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym (doraźne).

Zajecia doraźne z wych- fiz.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego  z matematyki / doraźne

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego

Zajęcia doraźne z języka polskiego

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z biologii.

Zajęcia doraźne z biologii.