Spis podręczników dla trzyletniego liceum

L.p. Przedmiot Wydawnictwo / autor Uwagi
1. Język polski

Wydawnictwo: WSiP

Tytuł: "Nowe zrozumieć tekst zrozumieć człowieka" części 1.1 i 1.2

Autor: Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk

 

2. Historia

Wydawnictwo: Nowa Era

Tytuł: Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

 

Autor: Jarosław Kłaczkow, Stanisław Roszak
Wydawca: Nowa Era
Seria: Poznać przeszłość

 

zakres podstawowy

3. Wiedza o społeczeństwie

Wydawnictwo: Nowa Era

Tytuł: „W centrum Uwagi"

zakres podstawowy

4. Wiedza o kulturze

Wydawnictwo: Operon

Tytuł: „Ciekawi świata. Wiedza o kulturze"

 
5. Język angielski

Podręcznik zostanie wybrany we wrześniu po diagnozie wstępnej!

Podręcznik zostanie wybrany we wrześniu po diagnozie wstępnej

6. Język niemiecki

Podręcznik zostanie wybrany we wrześniu po diagnozie wstępnej!

 Podręcznik zostanie wybrany we wrześniu po diagnozie wstępnej

7. Matematyka

Wydawnictwo: Nowa Era

Tytuł: „MATeMAtyka 1"  zakres podstawowy,

Autor: W.Babiański, L.Chańko

 

zakres podstawowy 

8. Fizyka 

Wydawnictwo: WSiP

Tytuł: „Po prostu fizyka"

autor: L.Lehman, W. Polesiuk

zakres podstawowy
9. Chemia

Wydawnictwo: Nowa Era

Tytuł: „To jest chemia - podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych"

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

 

zakres podstawowy
10. Biologia

Wydawnictwo: Nowa Era

Tytuł: Biologia na czasie - podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Autor: E. Bonar, W. Krzeszowiec-Jeleń, S.Czachorowski

 zakres podstawowy
11. Geografia

Wydawnictwo: Nowa Era

Tytuł: Oblicza geografii

zakres podstawowy
12. Podstawy przedsiębiorczości

Wydawnictwo: Nowa Era

Tytuł: Krok w przedsiębiorczość - podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

Autor: Z. Makieła, T. Rachwał

 

zakres podstawowy
13. Edukacja dla bezpieczeństwa

Wydawnictwo: Nowa Era

Tytuł: „Żyję i działam bezpiecznie"

Autor: J. Słoma

 
15. Wychowanie do życia w rodzinie

Wydawnictwo: Rubikon

Tytuł: Wędrując ku dorosłości

uczniowie uczęszczający na zajęcia
16. Religia

Wydawnictwo: Św. Wojciech

Tytuł: „Moje miejsce w Kościele"

Autor: ks. J. Szpet, D. Jackowiak

uczniowie uczęszczający na zajęcia
17. Etyka

Wydawnictwo: Operon

Tytuł: Odkrywamy na nowo. Podręcznik do nauczania etyki dla szkoł ponadgimnazjalnych

Autor: Paweł Kołodziński, Jakub Kapiszewski

uczniowie uczęszczający na zajęcia

 

L.p. Przedmiot Podręcznik Uwagi
1. Język polski

Wydawnictwo: WSiP

Tytuł: "Nowe zrozumieć tekst zrozumieć człowieka" części 2.1 i 2.2

 
2. Historia

Wydawnictwo: Nowa Era

Tytuł: Teraz matura. Historia. Vademecum.

Klasy z rozszerzeniem z historii

3. Język angielski

Kontynuacja podręcznika w poszczególnych klasach!

 

4. Język niemiecki

Kontynuacja podręcznika w poszczególnych klasach!

Seria Infos

 

5. Matematyka

Wydawnictwo: Nowa Era

Tytuł: MATeMAtyka 2

Autor: W. Babiański

kontynuacja podręcznika

6. Biologia

Wydawnictwo: Nowa Era

Tytuł: Biologia na czasie. 1 (poziom rozszerzony)

Klasy z rozszerzeniem z biologii 

7. Geografia

Wydawnictwo: Nowa Era

Tytuł: Oblicza geografii. część 1 (poziom rozszerzony)

Klasy z rozszerzeniem z geografii 

8. Historia i społeczeństwo

1. Wydawnictwo: Nowa Era

   Tytuł: Ojczysty Panteon i ojczyste spory

   Autor: Tomasz Maćkowski

 

2. Wydawnictwo: Nowa Era

   Tytuł: Rządzący i rządzeni

   Autor: Iwona Janicka

Klasy realizujące blok uzupełniający!

9. Religia

Wydawnictwo: Św. Wojciech

Tytuł: Moje miejsce w świecie

Autor: ks. J. Szpet, D. Jackowiak

Uczniowie uczestniczący w lekcjach religii
10. Etyka

Wydawnictwo: Operon

Tytuł: "Etyka". Zakres podstawowy. (SERIA: Odkrywamy na nowo.)

Autor: Paweł Kołodziński, Jakub Kapiszewski

 

 Uczniowie uczestniczący w lekcjach etyki

 

L.p. Przedmiot Wydawnictwo/tytuł/autor Uwagi
1. Język polski

Wydawnictwo: WSiP

Tytuł: "Nowe zrozumieć tekst zrozumieć człowieka" część 3

 
 

Historia

Wydawnictwo: Nowa Era

Teraz matura. Historia. Vademecum

klasy realizujące poziom rozszerzony
3. Język angielski

"Repetytorium" (wybrane przez nauczyciela dla poszczególnych klas)

 

4. Język niemiecki

Kontynuacja podręcznika w poszczególnych klasach

klasa 3B - Repetytorium "Deutsch" poziom podstawowy, wyd. Pearson

 

5. Historia i społeczeństwo

Tytuł podręcznika nauczyciel poda we wrześniu! 

Klasa realizująca blok uzupełniający!

6. Matematyka

Wydawnictwo: Nowa Era

Tytuł: MATeMAtyka 3

Autor: W. Babiański

kontynuacja podręcznika!
7. Biologia

Wydawnictwo: Nowa Era

Tytuł: Biologia na czasie. 2 (poziom rozszerzony)

Klasy z rozszerzeniem z biologii 

10. Geografia

Wydawnictwo: Nowa Era

Tytuł: Oblicza geografii. część 2 (poziom rozszerzony)

Klasy z rozszerzeniem z geografii 

13. Religia

Wydawnictwo: Św. Wojciech

Tytuł: Moje miejsce w rodzinie

Autor: ks. J. Szpet, D. Jackowiak

Uczniowie uczestniczący w lekcjach religii
14. Etyka

Wydawnictwo: Operon

Tytuł: "Etyka". Zakres podstawowy. (SERIA: Odkrywamy na nowo.)

Autor: Paweł Kołodziński, Jakub Kapiszewski

Uczniowie uczestniczący w lekcjach etyki