Spis podręczników dla Liceum

L.p. Przedmiot Wydawnictwo / autor Uwagi

 Wykaz podręczników - do pobrania

 
1. Język polski

Wydawnictwo: WSiP

Tytuł: "Nowe zrozumieć tekst zrozumieć człowieka" części 1.1 i 1.2

Autor: Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk

 

2. Historia

Wydawnictwo: Nowa Era

Tytuł: "Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy"

zakres podstawowy

3. Wiedza o społeczeństwie

Wydawnictwo: Nowa Era

Tytuł: „W centrum Uwagi"

zakres podstawowy

4. Wiedza o kulturze

Wydawnictwo: Operon

Tytuł: „Ciekawi świata. Wiedza o kulturze"

 
5. Język angielski

Wyd. Pearson

Podręcznik zostanie wybrany we wrześniu po diagnozie wstępnej!

Podręcznik zostanie wybrany we wrześniu po diagnozie wstępnej

6. Język niemiecki

Infos 1

Wyd. Pearson Longman

 

7. Matematyka

Wydawnictwo: Nowa Era

Tytuł: „MATeMAtyka 1"  zakres podstawowy,

Autor: W.Babiański, L.Chańko

zakres podstawowy 

8. Fizyka z astronomią

Wydawnictwo: WSiP

Tytuł: „Po prostu fizyka"

zakres podstawowy
9. Chemia

Wydawnictwo: Nowa Era

Tytuł: „To jest chemia - podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych"

zakres podstawowy
10. Biologia

Wydawnictwo: Nowa Era

Tytuł: Biologia na czasie - podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Autor: E. Bonar, W. Krzeszowiec Jeleń, S.Czachorowski

 zakres podstawowy
11. Geografia

Wydawnictwo: Nowa Era

Tytuł: Oblicza geografii

zakres podstawowy
12. Podstawy przedsiębiorczości

Wydawnictwo: Nowa Era

Tytuł: Krok w przedsiębiorczość - podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

Autor: Z. Makreła, T. Rachwał

zakres podstawowy
13. Edukacja dla bezpieczeństwa

Wydawnictwo: Nowa Era

Tytuł: „Żyję i działam bezpiecznie"

Autor: J. Słoma

 
15. Wychowanie do życia w rodzinie

Wydawnictwo: Rubikon

Tytuł: Wędrując ku dorosłości

uczniowie uczęszczający na zajęcia
16. Religia

Wydawnictwo: Św. Wojciech

Tytuł: „Moje miejsce w Kościele"

Autor: ks. J. Szpet, D. Jackowiak

uczniowie uczęszczający na zajęcia
17. Etyka

Wydawnictwo: Operon

Tytuł: Odkrywamy na nowo. Podręcznik do nauczania etyki dla szkoł ponadgimnazjalnych

Autor: Paweł Kołodziński, Jakub Kapiszewski

uczniowie uczęszczający na zajęcia

 

L.p. Przedmiot Podręcznik Uwagi

 Wykaz podręczników - do pobrania

1. Język polski

Wydawnictwo: WSiP

Tytuł: "Nowe zrozumieć tekst zrozumieć człowieka" części 2.1 i 2.2

 
2. Historia

Wydawnictwo: Nowa Era

Tytuł: Teraz matura. Historia. Vademecum.

Klasy z rozszerzeniem z historii

3. Język angielski

Kontynuacja podręcznika w poszczególnych klasach!

 

4. Język niemiecki

Kontynuacja podręcznika w poszczególnych klasach!

Seria Infos

 

5. Matematyka

Wydawnictwo: Nowa Era

Tytuł: MATeMAtyka 2

Autor: W. Babiański

kontynuacja podręcznika

6. Biologia

Wydawnictwo: Nowa Era

Tytuł: Biologia na czasie. 1 (poziom rozszerzony)

Klasy z rozszerzeniem z biologii 

7. Geografia

Wydawnictwo: Nowa Era

Tytuł: Oblicza geografii. część 1 (poziom rozszerzony)

Klasy z rozszerzeniem z geografii 

8. Historia i społeczeństwo

1. Wydawnictwo: Nowa Era

   Tytuł: Ojczysty Panteon i ojczyste spory

   Autor: Tomasz Maćkowski

 

2. Wydawnictwo: Nowa Era

   Tytuł: Rządzący i rządzeni

   Autor: Iwona Janicka

Klasy realizujące blok uzupełniający!

9. Religia

Wydawnictwo: Św. Wojciech

Tytuł: Moje miejsce w świecie

Autor: ks. J. Szpet, D. Jackowiak

Uczniowie uczestniczący w lekcjach religii
10. Etyka

Wydawnictwo: Operon

Tytuł: "Etyka". Zakres podstawowy. (SERIA: Odkrywamy na nowo.)

Autor: Paweł Kołodziński, Jakub Kapiszewski

 

 Uczniowie uczestniczący w lekcjach etyki

 

L.p. Przedmiot Wydawnictwo/tytuł/autor Uwagi

Wykaz podręczników - do pobrania

1. Język polski

Wydawnictwo: WSiP

Tytuł: "Nowe zrozumieć tekst zrozumieć człowieka" część 3

 
 

Historia

Wydawnictwo: Nowa Era

Teraz matura. Historia. Vademecum

klasy realizujące poziom rozszerzony
3. Język angielski

"Repetytorium" (wybrane przez nauczyciela dla poszczególnych klas)

 

4. Język niemiecki

Kontynuacja podręcznika w poszczególnych klasach

klasa 3B - Repetytorium "Deutsch" poziom podstawowy, wyd. Pearson

 

5. Historia i społeczeństwo

Tytuł podręcznika nauczyciel poda we wrześniu! 

Klasa realizująca blok uzupełniający!

6. Matematyka

Wydawnictwo: Nowa Era

Tytuł: MATeMAtyka 3

Autor: W. Babiański

kontynuacja podręcznika!
7. Biologia

Wydawnictwo: Nowa Era

Tytuł: Biologia na czasie. 2 (poziom rozszerzony)

Klasy z rozszerzeniem z biologii 

10. Geografia

Wydawnictwo: Nowa Era

Tytuł: Oblicza geografii. część 2 (poziom rozszerzony)

Klasy z rozszerzeniem z geografii 

13. Religia

Wydawnictwo: Św. Wojciech

Tytuł: Moje miejsce w rodzinie

Autor: ks. J. Szpet, D. Jackowiak

Uczniowie uczestniczący w lekcjach religii
14. Etyka

Wydawnictwo: Operon

Tytuł: "Etyka". Zakres podstawowy. (SERIA: Odkrywamy na nowo.)

Autor: Paweł Kołodziński, Jakub Kapiszewski

Uczniowie uczestniczący w lekcjach etyki