Wystawienie ocen końcoworocznych
Data wydarzenia: 
wt., 09/04/2019 - 17:00

Do 9 kwietnia nauczyciele wystawiaję oceny końcoworoczne uczniom III klas licealnych