Wystawienie ocen końcoworocznych uczniom klas III
Data wydarzenia: 
pon., 19/04/2021 - 12:15