Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych
Data wydarzenia: 
śr., 16/05/2018 - 16:00

Do 17 maja nauczyciele wystawiaję proponowane oceny semestralne z poszczególnych przedmiotów i oceny z zachowania.