Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych
Data wydarzenia: 
śr., 06/04/2022 - 17:00

 

Wystawienie proponowanych ocen semestralnych z poszczególnych przedmiotów i proponowanych ocen z zachowania w klasach maturalnych.