Zebrania z rodzicami uczniów Zespołu Szkół nr 9
Data wydarzenia: 
pt., 23/03/2018 - 17:00

Zebrania z Rodzicami1700,

 

Drzwi otwarte” – 1745 – 1900,

(powiadomienie Rodziców uczniów III klas LOMS o ewentualnym zagrożeniu oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych, proponowanej ocenie z zachowania oraz prognozowanych ocenach rocznych).