Zebrania z rodzicami uczniów Zespołu Szkół nr 9
Data wydarzenia: 
czw., 17/05/2018 - 17:00

Zebrania z Rodzicami – 1700,

Drzwi otwarte” – 1745 – 1900,

(powiadomienie Rodziców uczniów o ewentualnym zagrożeniu oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych, proponowanej ocenie z zachowania oraz prognozowanych ocenach rocznych).