Zebrania z rodzicami uczniów Zespołu Szkół nr 9
Data wydarzenia: 
pt., 16/11/2018 - 17:00

- Zebrania z Rodzicami  - 17.00 ( przed zebraniem z wychowawcami Rodzice uczniów klas III LOMS – spotkanie z Wicedyrektorem w sprawie organizacji egzaminu maturalnego),   

- „Drzwi otwarte”  - 1745 – 1900 (informacja dla rodziców uczniów o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz proponowanych ocenach z zachowania).