Zebrania z rodzicami uczniów Zespołu Szkół nr 9
Data wydarzenia: 
pt., 17/11/2017 - 17:00

Zebrania z Rodzicami  - 17.00

( przed zebraniem z wychowawcami Rodzice uczniów klas III Gimnazjum 52 – spotkanie z Wicedyrektorem w sprawie organizacji egzaminu gimnazjalnego),   

 

„Drzwi otwarte”  - 1745 – 1900 (informacja dla rodziców uczniów o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz proponowanych ocenach z zachowania).