Zarząd Gimnazjum nr 52

                                                                                                                                        

Zarząd Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 52

Przewodnicząca – Oskar Karliński – kl. 2a

Zastępca – Anna Dąbrowska – kl. 3a

Sekretarz – Zuzanna Kaźmierczak – kl. 2a