Zarząd Gimnazjum nr 52

                                                                                                                                        

Zarząd Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 52

Przewodnicząca – Anna Dąbrowska – kl. 2a

Zastępca – Szymon Szostak – kl. 3a

Sekretarz – Oxana Ciepłuch – kl. 2b