Zawisza Bydgoszcz

Zawisza Bydgoszcz ogłasza nabór do klasy piłkarskiej w XI LOMS

Szanowni Państwo, Klub Piłkarski Zawisza Bydgoszcz w trosce o rozwój sportowy młodzieży w Bydgoszczy oraz Województwie Kujawsko-Pomorskim ogłasza nabór do 1 Klasy Liceum Mistrzostwa Sportowego w XI LO w Bydgoszczy o profilu „Piłkarskim”. 

Jest to szansa dla uzdolnionej sportowo młodzieży by wstąpić w szeregi największego Klubu piłkarskiego w Województwie Kujawsko-Pomorskim jakim jest Zawisza Bydgoszcz. 

 

Tylko w naszym Klubie młodzi sportowcy doświadczą rozwoju w specjalistycznej technologii treningu i edukacji, podnoszącą poziom sportowy a także intelektualny zawodnika.

 

Oferujemy indywidualny program edukacji. 

1.         Treningi z wykfalifikowaną kadrą trenerską 

2.         Zajęcia prowadzone według unikatowego programu szkolenia Zawisza    Bydgoszcz 

3.         Zajęcia z gimnastyki

4.         Opieka medyczna w zakresie sportu

5.         Opieka specjalisty z dziedziny Psychologii

6.         Edukacja w zakresie technologii Żywienia 

7.         Rozwój własnych zainteresowań i pasji pozasportowych

8.         Edukacja z kultury i historii Klubu Zawisza Bydgoszcz 

9.         Udział w turniejach i zawodach sportowych na poziomie ogólnopolskim i zagranicznym

10.      Dedykowane treningi pod indywidualną ścieżkę rozwoju każdego zawodnika.

11.      Zgrupowania sportowe w certyfikowanych obiektach o najwyższym standardzie.

 

Do dyspozycji:

1.         Doskonale przystosowana baza szkoleniowa 

2.         Dostęp do specjalistycznego atestowanego sprzętu sportowego 

 

Przygotowujemy naszych uczniów do zawodu w sporcie.

Każdy uczeń otrzymuje profesjonalny sprzęt sportowy Zawisza Bydgoszcz. 

Godziny specjalistycznych treningów dopasowane do programu edukacji.

 

Więcej informacji uzyskają w siedzibie klubu

Na oficjalnej stronie internetowej Klubu Piłkarskiego Zawisza Bydgoszcz www.zawiszabydgoszcz.pl

Oraz bezpośrednio u Dyrektora ds. Szkolenia 

Maciej Megger- 726 261 946

 

 

ZAPISZ SIĘ DO KLASY 1F ZAPRASZAMY!