Chłopska Gra Biznesowa!

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości uczniowie klas drugich wzięli udział w "Chłopskiej Grze Biznesowej", wcielając się w rolę bankierów, piekarzy i przedstawicieli innych zawodów. Zadaniem uczniów było planowanie i dokonywanie inwestycji i osiąganie jak najwyższych zysków.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (ŚTP) to międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Organizowany od 2008 roku, w 180 krajach świata. Każdego listopada organizacje, instytucje i firmy, którym zależy na rozwijaniu przedsiębiorczości, organizują bezpłatne szkolenia, warsztaty, debaty i konkursy pomagające zdobyć wiedzę z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej, budowania sieci kontaktów, rozwijania start-upów, powrotu na rynek pracy, negocjowania z pracodawcą, budowania własnej marki i wielu innych. 

/U.Kowalewska/