Wystawa "Chełminiak 303"

43. rocznica podpisania porozumień sierpniowych była okazją do przygotowania wystawy pt. „Chełminiak 303”.  Autor wystawy p. Zbigniew Pluciński był internowany w stanie wojennym  w Wojskowym Obozie Internowania w Chełmnie. Pan Zbigniew  jako członek  Solidarności, działał w opozycji,  przez wiele lat gromadził i uzupełniał materiał historyczny upamiętniając historię Polski lat osiemdziesiątych, zwłaszcza represje stanu wojennego. W ten sposób przypomina o tych wydarzeniach i popularyzuje wiedzę zwłaszcza wśród młodzieży.

Wystawę mieli przyjemność obejrzeć uczniowie klasy 4A i 4D. Odbiór tej wystawy wzbogacony został  wspomnieniami  innych  internowanych działaczy opozycji.

Dziękujemy za niezwykłą lekcję historii.

 Anna Arbszajtis

Zdzisława Jankowska