Materiały dla maturzystów

Materiały informacyjne i diagnostyczne o egzaminie maturalnym w 2023 r w formule 2023  

DO POBRANIA

___________________________________________________________________________

 

Na stronie CKE są dostępne materiały dotyczące matury w roku 2023 i 2024, tj.:

Najważniejsze zmiany:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20220225%20EM%20w%20latach%202023%20i%202024%20ZMIANY.pdf

 _________________________________________________________________________________________________ 

 

W roku 2023 i 2024 Informator należy czytać łącznie Aneksem.
Aneks zawiera m.in. spis wiadomości i umiejętności określonych w rozporządzeniu ministra Edukacji i Nauki o wymaganiach egzaminacyjnych obowiązujących w 2023 i 2024 r. ORAZ informacje o treściach informatora, które nie obowiązują na egzaminie w 2023 i 2024 r. 

Informatory i Aneksy do informatorów:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/informatory/

 

 ______________________________________________________________________________________________

Aneks  - Lista jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2023 

komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego w 2024 r

 

Lista jawnych zadan JEZYK POLSKI 2024 Aneks 1.pdf

_______________________________________________________________________________________  

 

Arkusze pokazowe zgodne z wymaganiami egzaminacyjnymi oraz aneksami do Informatorów:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/arkusze-pokazowe-marzec-2022

 

_________________________________________________________________________________________________  

 

Materiały dodatkowe:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/