Klasy 3 - liceum czteroletnie

 

PRZEDMIOT
KLASA
WYDAWNICTWO
AUTOR
TYTUŁ
POZIOM
MATERIAŁY DODATKOWE
UWAGI

Język polski

Wszystkie klasy trzecie

Nowa Era

A, Cisowska, J. Kościerzyński, A. Wróblewska, A. Równy, M. Matecka: 

Ponad słowami  3 - cz.1 i 2.  Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

podstawowy

i rozszerzony

Ponad słowami. Maturalne karty pracy 3 z dziennikiem lektur

 

Historia

Kl. 3b, c

Nowa Era

Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak

Poznać przeszłość 3. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

podstawowy

"Atlas historyczny od starożytności do współczesności" , liceum ogólnokształcące i technikum zakres podstawowy i rozszerzony, Nowa Era

 

Kl. 3 a, d, e

Nowa Era 

Aneta Niewęgłowska, Tomasz Krzemiński

Zrozumieć przeszłość 3. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

 

rozszerzony

"Atlas historyczny od starożytności do współczesności" , liceum ogólnokształcące i technikum zakres podstawowy i rozszerzony, Nowa Era

 

Wiedza o społeczeństwie

 

 3b, c

W centrum uwagi 3

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

  rozszerzony

 Atlas  Wiedza o społ.Wyd. Nowa Era

 

 

Język angielski

 

3a, 3c

Macmillan Polska

Marta Rosińska, Lynda Edwards:

Password Reset B1+

(podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

podstawowy i rozszerzony

zeszyt ćwiczeń

kontynuacja podręcznika z klasy drugiej

3b d, e

 Repetytorium do matury Dobór Repetytorium- po decyzji nauczyciela we wrześniu 2022  

Język niemiecki

 Wszystkie klasy trzecie

Pearson

C. Serzysko, B. Sekulski, N. Drabich, T. Gajownik:

1. Infos aktuell 2 (kontynuacja)

podręcznik + ćwiczenia

2. Infos aktuell 3 - podręcznik i ćwiczenia

podstawowy  ----------  

kontynuacja

części 2, później część 3

Matematyka

Wszystkie klasy trzecie

Nowa Era

W.Babiański, L.Chańko, J.Czarnowska, G.Janocha, J. Wesołowska:

MATeMAtyka 3

podstawowy

kalkulator prosty + 

do wydrukowania lub zakupienia 

wybrane wzory matematyczne: 

https://www.oke.gda.pl/pliki

OKE/Egzamin_maturalny/

Informatory2023/wybrane

_wzory_matematyczne_

EM2023.pdf

 

 

Fizyka

Wszystkie klasy trzecie

WSiP

L.Lehman, W. Polesiuk, G.F. Wojewoda:

Fizyka klasa 3. Podręcznik. Liceum i technikum.

podstawowy

-----------

 

Chemia

Wszystkie klasy trzecie

Nowa Era

R.Hassa, A.Mrzigod, J.Mrzigod:

To jest chemia 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum

podstawowy

_________

część 2 -kontynuacja podręcznika 

Biologia

klasa 3a, b, c

Nowa Era

Jolanta Holeczek:

Biologia na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

podstawowy

 ------------------

 

Klasa  3d, e

Nowa Era

F. Dubert, Marek Guzik, A. Helmin, Jolanta Holeczek, S. Krawczyk, Władysław Zamachowski:

Biologia na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

rozszerzony

 ------------------

 

Geografia

Kl.3 a,d,e,

Nowa Era

Cz. Adamiak, A. Dubownik, B. Szyda: Oblicza geografii 3

podstawowy

………………

……………………

Kl 3 b,c

Nowa Era

M. Świtoniak, Roman Malarz, Paweł Kroh, Marek Więckowski, T. Wieczorek, T. Karasiewicz:

Oblicza geografii 3

rozszerzony

………………

 

Podstawy przedsiębiorczości

Wszystkie klasy trzecie

Nowa Era

Z.Makieła, T.Rachwał:

Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych

podstawowy

__________

kontynuacja

Religia

Uczniowie uczęszczający na zajęcia

Święty Wojciech

J. Szpet, D. Jackowiak: Moje miejsce w świecie.

podstawowy

 

 

Etyka

Uczniowie uczęszczający na zajęcia

Operon

Jakub Kapiszewski, Paweł Kołodziński:

Podręcznik Etyka. Zakres podstawowy. Liceum i Technikum

podstawowy

--------------