Wystawienie ocen końcoworocznych uczniom klas IV
Data wydarzenia: 
śr., 06/09/2023 - 17:00

Wystawienie ocen końcoworocznych i ocen z zachowania uczniom klas IV.