Egzamin maturalny w terminie poprawkowym
Data wydarzenia: 
wt., 23/08/2022 - 08:30

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej

23 sierpnia 2022r. (wtorek), godz. 8:30

 

 

JĘZYK POLSKI - sala 305

MATEMATYKA - sala 305

JĘZYK ANGIELSKI - sala 304

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego - 9 września 2022 r.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach - 9 września 2022 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach  - 9 września 2022 r.