Deklaracje maturalne

 

Wypełnij tę deklarację (wariant A), jeżeli:

(1) jesteś uczniem ostatniej klasy liceum, technikum albo szkoły artystycznej i w 2021 r. chcesz przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy

(2) ukończyłeś(-łaś) już liceum, technikum albo szkołę artystyczną w Polsce, Twoja szkoła nadal funkcjonuje i w 2021 r. chcesz przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo po raz kolejny.

Wypełnioną deklarację (strony 1–4) złóż do dyrektora Twojej szkoły.

Jeżeli chcesz ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu w innej szkole niż szkoła, którą ukończyłeś(-łaś) w latach ubiegłych, oprócz tej deklaracji wypełnij również odpowiedni wniosek i złóż oba dokumenty do dyrektora Twojej szkoły do 15 stycznia 2021 r.

 

Deklaracja wariant A - Matura 2021 - do pobrania

 

 

Potwierdzenie zamiaru przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego w 2021 r.

Wypełnij ten formularz, jeżeli w 2021 r. musisz przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego, ponieważ jego wynik jest Ci potrzebny w procesie rekrutacji do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej (Titulo de Bachiller).

Formularz WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI. Wypełniony formularz złóż albo do dyrektora Twojej szkoły, albo do dyrektora OKE – najpóźniej 15 stycznia 2021 r. (w zależności od tego, do kogo składałeś(-łaś) deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego).

 

Załącznik 30: Potwierdzenie zamiaru przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego w 2021 r.