Deklaracje maturalne

 

Deklaracja dla: (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2019/2020 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego; (2) absolwenta LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2018/2019 włącznie; (3) absolwenta technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę w latach szkolnych 2015/2016 – 2018/2019.

 

1. Deklaracja dla uczniów klas trzecich XI LOMS: 

Deklaracja 1a - Matura 2020 - do pobrania

 

Pobierz deklarację, wypełnij i prześlij na adres: deklaracje.xiloms@gmail.com

Deklaracja zostanie wydrukowana i przekazana wychowawcy.

 

Deklarację można również pobrać ze strony  https://www.vulcan.edu.pl/strona/deklaracje-411

 

 

 

WZÓR WYPEŁNIONEJ DEKLARACJI