Deklaracje maturalne

 

Deklaracja dla:(1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2020/2021 i w 2021 roku zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego;

 

1. Deklaracja dla uczniów klas trzecich XI LOMS: 

Deklaracja 1a - Matura 2021 - do pobrania

 

Deklaracje edytowalne  - https://www.vulcan.edu.pl/strona/deklaracje-411

 

Deklarację można również pobrać ze strony  https://www.oke.gda.pl/index.php?page=deklaracja-absolwenta

 

 

 

WZÓR WYPEŁNIONEJ DEKLARACJI