Deklaracje maturalne

Zdający składa do 30 września wstępną deklarację maturalną, a do 7 lutego deklarację ostateczną. Jeżli zdający nie złoży deklaracji ostatecznej, to z dniem 8 lutego deklaracja wstępna staje się ostateczną. Osoba składająca deklarację wstępną i/lub ostateczną otrzymuje od dyrektora szkoły jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia.

  • Deklaracja dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2016/2017 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego oraz absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę  roku szkolnym 2014/2015 lub 2015/2016:

Deklaracja do pobrania

  • Wypełnioną deklarację w formie elektronicznej należy wysłać na adres:

 deklaracje.zs9 @gmail.com  

  • W temacie wiadomości należy wpisać klasę oraz imię i nazwisko (np. 3A Jan Kowalski), absolewnci wpisują symbol U oraz imię i nazwisko (np. U Jan Kowalski)
  • Do wiadomości należy dołączyć wypełnioną deklarację - nazwa pliku: klasa oraz imię i nazwisko (np. 3A Jan Kowalski)
  • Wzór deklaracji należy pobrać ze strony CKE lub strony szkoły (powyżej deklaracja do pobrania)
  • Wypełniona deklaracja nie może zmienić formy (zajmuje 2 strony) oraz rozszerzenia (.doc lub .docx)
  • wszelkie wątpliwości lub problemy rozwiążemy wspólnie w bibliotece szkolnej :)

 

 

WZÓR WYPEŁNIONEJ DEKLARACJI