Kalendarium roku szkolnego

Harmonogram roku szkolnego 2019/2020

w XI Liceum Ogólnokształcacym Mistrzostwa Sportowego im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy

   

 

Termin
Zadania

 

02. 09. – 31. 12. 2019 r.

Pierwszy semestr

02.09. 2019 r.

Uroczyste rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

11. 09. 2019 r.

(środa)

 

Rada Pedagogiczna

13. 09. 2019 r.

(piątek)

Zebrania z Rodzicami uczniów XI LOMS:

  • klasy I LOMS -  1630  - przed zebraniem z wychowawcą spotkanie z dyrektorem – hala sportowa
  • klasy II i III LOMS  – 1715  (Rodzice uczniów klas III przed zebraniem z wychowawcą spotkanie z wicedyrektorem – procedury i organizacja egzaminu maturalnego, hala sportowa )
  • spotkanie przedstawicieli Rodziców z dyrektorem – 1815

do 01. 10. 2019 r.

Złożenie deklaracji maturalnych przez uczniów klas III LOMS

 

14. 10. 2019 r.

(poniedziałek)

Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej

dzień wolny od zajęć dydaktycznych   1/10

 

Październik

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna.

 

01. 11. 2019 r.

(piątek)

Dzień Wszystkich Świętych

31.10.2019 (czwartek) dzień wolny od zajęć dydaktycznych   2/10

 

08.11. 2019 r.

(piątek)

Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości.

 

15. 11. 2019 r.

(piątek)

Zebrania z Rodzicami  - 17.00

„Drzwi otwarte”  - 1745 – 1900 (informacja dla rodziców uczniów  o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz proponowanych ocenach z zachowania).

 

do 06. 12. 2019 r.

(piątek)

Wystawienie proponowanych ocen semestralnych z poszczególnych przedmiotów i ocen z zachowania.

 

do 17. 12. 2019 r.

(wtorek)

Wystawienie ocen semestralnych.

19. 12. 2019 r.

(czwartek)

Klasyfikacyjna Rada  Pedagogiczna

20. 12 .2019 r.

(piątek)

Wigilijne spotkania klasowe.

Spotkanie opłatkowe – godz. 12.00

 

23. 12. 2019 r. –

06. 01. 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

01.01.2020 (środa) Nowy Rok

02.01.2020 (czwartek) dzień wolny od zajęć dydaktycznych   3/10

03.01.2020 (piątek) dzień wolny od zajęć dydaktycznych   4/10

06.01.2020 (poniedziałek) Święto Trzech Króli

 

02. 01. – 26. 06. 2020 r.

Drugi semestr

10. 01. 2020 r.

(piątek)

Semestralne zebrania z Rodzicami  - 1700

15. 01. 2020 r.

(środa)

Analityczna Rada Pedagogiczna  – podsumowanie I semestru

 

24.01.2020r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych   5/10

27.01 - 09.02.2020 r.

Ferie zimowe.

Marzec 2020 r.

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna.

 

13. 03. 2020 r.

(piątek)

Zebrania z Rodzicami – ODWOŁANE!!!

16. 03. – 18. 03. 2020 r.

(pon.,wt.,śr.)

REKOLEKCJE - ODWOŁANE!!!

do 08. 04. 2020 r.

(środa)

Wystawienie ocen końcowych uczniom klas III

 

09. 04. – 14. 04. 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

15-16. 04. 2020 r.

(środa)

Klasyfikacyjna Rada  Pedagogiczna  

 

24. 04. 2020 r.

(piątek)

Zakończenie zajęć edukacyjnych uczniów klas III LO godz.16.00 - ODWOŁANE!!!

 30. 04. 2020 r.

(czwartek)

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja 1791 r.

 

do 20. 05. 2020 r.

Wystawienie proponowanych ocen semestralnych z poszczególnych przedmiotów i ocen z zachowania.

 

22.05. 2020 r.

(piątek)

ODWOŁANE!!!

Zebrania z Rodzicami – 1700,

„Drzwi otwarte” – 1745 – 1900,

(powiadomienie Rodziców uczniów o ewentualnym zagrożeniu oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych, proponowanej ocenie  z zachowania oraz prognozowanych ocenach rocznych).

 

01. 06. 2020 r.

(piątek)

Obchody Święta Szkoły  -  dzień wolny od  zajęć dydaktycznych  9/10   

 

 

CZERWIEC

Egzamin maturalny 2020

-        część ustna – EGZAMINY ODWOŁANE

-        część pisemna – 08.06 - 29.06.2020

j. polski pp i pr         08. 06. 2020 r. (poniedz.) – godz. 900,   1400

matematyka pp        09. 06. 2020 r. (wtorek) – godz. 900,

j. angielski pp i pr      10. 06. 2020 r. (środa)  – godz. 900,   1400

11. 06. 2020 r.

(czwartek)

Boże Ciało

 12. 06. 2020 r.

(piątek)

Dzień wolny od  zajęć dydaktycznych  10/10   

do 15. 06. 2020 r.

Wystawienie ocen końcoworocznych.

 

17.06. 2020  r.

( środa)

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

 

26.06.2020 r.

(piątek)

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020.

27.06. – 31.08.2020 r.

Przerwa wakacyjna.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021:  01.09.2020 (wtorek)