Kalendarium roku szkolnego

Harmonogram roku szkolnego 2016/2017

w Zespole Szkół Nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy

 

Termin

Zadania

01. 09. – 31. 12. 2016 r.

Pierwszy semestr

01.09. 2016 r.

Uroczyste rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

02 – 11. 09. 2016 r.

Testy z języków obcych dla uczniów klas pierwszych (poziom językowy, dobór podręcznika).

do 16. 09. 2016 r.

Uzupełnienie dzienników zajęć lekcyjnych, dzienników zajęć pozalekcyjnych.

15. 09. 2016 r.

(czwartek)

Rada Pedagogiczna – przedstawienie koncepcji pracy szkoły na rok szkolny 2015/2016, planu nadzoru pedagogicznego ( 14.00, po 5 godzinie lekcje skrócone )

16. 09. 2016 r.

(piątek)

Zebrania z Rodzicami uczniów Gimnazjum i LO:

  • klasy I Gimnazjum – godz. 1630
  • klasy I LOMS -  1700
  • klasy II i III Gimnazjum – 1730
  • klasy II i III LOMS – 1730 (rodzice uczniów klas III LOMS – przed zebraniem z wychowawcą spotkanie z Wicedyrektorem w sprawie egzaminu maturalnego)
  • spotkanie przedstawicieli Rodziców z dyrektorem ZS – 1815

wrzesień

Zebrania szkolnych zespołów w celu opracowania planów pracy na rok szkolny 2016/2017 – plany należy złożyć w sekretariacie szkoły do

19.09. 2016 r. (odpowiedzialni Liderzy)

do 20. 09. 2016 r.

Złożenie deklaracji językowych przez Rodziców uczniów klas III Gimnazjum

do 30. 09. 2016 r.

Złożenie deklaracji maturalnych przez uczniów klas III LOMS

13. 10. 2016 r.

(czwartek)

Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej.

14. 10. 2016 r.

(piątek)

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla gimnazjum 1/8 oraz dla liceum 1/10

Październik

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna.

31. 10. 2016 r.

(poniedziałek)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla gimnazjum 2/8 oraz dla liceum 2/10

01. 11. 2016 r.

Dzień Wszystkich Świętych

10.11. 2016 r.

(czwartek)

Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości.

11.11. 2016 r.

(piątek)

Narodowe Święto Niepodległości

18. 11. 2016 r.

(piątek)

Zebrania z Rodzicami  - 17.00 ( przed zebraniem z wychowawcami Rodzice uczniów klas III Gimnazjum 52 – spotkanie z Wicedyrektorem w sprawie organizacji egzaminu gimnazjalnego),   

„Drzwi otwarte”  - 1745 – 1900 (informacja dla rodziców uczniów o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz proponowanych ocenach z zachowania).

do 09. 12. 2016 r.

(piątek)

Wystawienie proponowanych ocen semestralnych z poszczególnych przedmiotów i ocen z zachowania.

do 19. 12. 2016 r.

(poniedziałek)

Wystawienie ocen semestralnych.

21. 12. 2016 r.

(środa)

Rada  Pedagogiczna (klasyfikacyjna ) – godz. 14.00 ,

lekcje skrócone po 5 godzinie lekcyjnej

22. 12 .2016 r.

(czwartek)

Wigilijne spotkania klasowe.

Spotkanie opłatkowe – godz. 12.00

23. 12. 2016 r. –

01. 01. 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna

 

02. 01. – 30. 06. 2017 r.

Drugi semestr

06. 01. 2017 r.

(piątek)

Święto Trzech Króli

02 – 13.01. 2017 r.

Zespoły opracowują wnioski za pierwszy semestr.

13. 01. 2017 r.

(piątek)

Zebrania z Rodzicami uczniów Gimnazjum i LOMS - 1700

17. 01. 2017 r.

(wtorek)

Rada Pedagogiczna – analityczna – podsumowanie I semestru – 14.00, lekcje skrócone po 5 godzinie lekcyjnej.

30.01- 12.02.2017 r.

Ferie zimowe.

Marzec 2017 r.

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna.

17. 03. 2017 r.

(piątek)

 

Zebrania z Rodzicami – 1700,

„Drzwi otwarte” – 1745 – 1900,

(powiadomienie Rodziców uczniów III klas LOMS o ewentualnym zagrożeniu oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych, proponowanej ocenie z zachowania oraz prognozowanych ocenach rocznych).

10. 04. – 12. 04. 2017 r.

(pon.,wt.,śr.)

REKOLEKCJE

13. 04. – 18. 04. 2017 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

do 12. 04. 2017 r.

Wystawienie ocen końcoworocznych uczniom III klas licealnych

19. 04. 2017 r.

(środa)

Klasyfikacyjna Rada  Pedagogiczna – godz. 13.00 (po zakończonej części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego)

(19 – 27.04. czas na ewentualne egzaminy klasyfikacyjne –ITN)

do 25. 04. 2017 r.,

godz. 1200

Wychowawcy klas III LO przekazują  wypisane świadectwa ukończenia szkoły do sekretariatu

 

27. 04. 2017 r.

(czwartek)

Uroczyste zakończenie zajęć edukacyjnych uczniów klas III LO godz.16.30

28. 04. 2017 r.

(piątek)

Koniec zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas III LOMS

 

kwiecień

2017

Egzamin gimnazjalny 2017 wg odrębnego harmonogramu CKE

- część humanistyczna       19.04. (śr)                                    godz. 9.00, 11.00

- część matematyczno – przyrodnicza    20.04 (czw)             godz. 9.00, 11.00

- część językowa      21.04. (pt)                                              godz. 9.00, 11.00

( dni wolne od zajęć dydaktycznych dla gimnazjum 3,4,5/8 oraz dla liceum 3,4,5/10)

28. 04. 2017 r.

Uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja

02. 05. 2017 r.

(wtorek)

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych (6/8; 6/10)

 

 

 

maj

2017

Egzamin maturalny 2017 wg odrębnego harmonogramu CKE

-          część ustna –  od 08.05 do 20.05 (tzw. nowa formuła)

-          część pisemna pp:

  • j. polski pp –                  04.05.  czwartek                 – godz. 900,
  • matematyka pp –           05.05. piątek                       – godz. 900,
  • j. angielski pp . –           08.05. poniedziałek             – godz. 900,  

 

(dni wolne od zajęć dydaktycznych  dla liceum 7,8,9/10 i  dla gimnazjum podczas części językowej 7/8 )

do 12. 05. 2017 r.

Wystawienie proponowanych ocen semestralnych z poszczególnych przedmiotów i ocen z zachowania.

19.05. 2017 r.

(piątek)

Zebrania z Rodzicami – 1700,

„Drzwi otwarte” – 1745 – 1900,

(powiadomienie Rodziców uczniów o ewentualnym zagrożeniu oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych, proponowanej ocenie z zachowania oraz prognozowanych ocenach rocznych).

01. 06. 2017 r.

( czwartek)

Święto Szkoły –  rocznica nadania ZS nr 9 imienia

                        „Bydgoskich Olimpijczyków”.

do 05. 06. 2017 r.

Poinformowanie uczniów o proponowanych ocenach końcoworocznych i ocenach z zachowania.

do 12. 06. 2017 r.

Wystawienie ocen końcoworocznych.

16.06.2017 r.

(piątek)

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych (dla gimnazjum 8/8 i liceum 10/10)

19 – 26.06. 2017 r.

Zespoły opracowują wnioski za II semestr

14.06. 2017  r.

( środa)

Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna – godz. 13.00

21. 06. 2017 r.

do godz. 10.00

Przekazanie wicedyrektorowi przez wszystkich nauczycieli, trenerów i wychowawców  uzupełnionej obowiązkowej dokumentacji szkolnej

    21. 06. 2017 r.

do godz. 14.00

 Złożenie w sekretariacie szkoły wypisanych świadectw i nagród dla uczniów do podpisu przez dyrektora szkoły

22.06.2017 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w klasach III gimnazjum – godz. 16.00

23. 06. 2017 r.

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017.

30.08.2017 r.

Analityczna Rada Pedagogiczna – podsumowanie II semestru – godz.10.00

31.08.2017 r.

Inauguracyjna Rada Pedagogiczna – godz. 10.00

24.06-31.08.2017r.

Przerwa wakacyjna.