Kalendarium roku szkolnego

Harmonogram roku szkolnego 2019/2020

w XI Liceum Ogólnokształcacym Mistrzostwa Sportowego im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy

   

 

Termin
Zadania

 

02. 09. – 31. 12. 2019 r.

Pierwszy semestr

02.09. 2019 r.

Uroczyste rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

11. 09. 2019 r.

(środa)

 

Rada Pedagogiczna

13. 09. 2019 r.

(piątek)

Zebrania z Rodzicami uczniów XI LOMS:

  • klasy I LOMS -  1630  - przed zebraniem z wychowawcą spotkanie z dyrektorem – hala sportowa
  • klasy II i III LOMS  – 1715  (Rodzice uczniów klas III przed zebraniem z wychowawcą spotkanie z wicedyrektorem – procedury i organizacja egzaminu maturalnego, hala sportowa )
  • spotkanie przedstawicieli Rodziców z dyrektorem – 1815

do 01. 10. 2019 r.

Złożenie deklaracji maturalnych przez uczniów klas III LOMS

 

14. 10. 2019 r.

(poniedziałek)

Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej

dzień wolny od zajęć dydaktycznych   1/10

 

Październik

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna.

 

01. 11. 2019 r.

(piątek)

Dzień Wszystkich Świętych

31.10.2019 (czwartek) dzień wolny od zajęć dydaktycznych   2/10

 

08.11. 2019 r.

(piątek)

Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości.

 

15. 11. 2019 r.

(piątek)

Zebrania z Rodzicami  - 17.00

„Drzwi otwarte”  - 1745 – 1900 (informacja dla rodziców uczniów  o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz proponowanych ocenach z zachowania).

 

do 06. 12. 2019 r.

(piątek)

Wystawienie proponowanych ocen semestralnych z poszczególnych przedmiotów i ocen z zachowania.

 

do 17. 12. 2019 r.

(wtorek)

Wystawienie ocen semestralnych.

19. 12. 2019 r.

(czwartek)

Klasyfikacyjna Rada  Pedagogiczna

20. 12 .2019 r.

(piątek)

Wigilijne spotkania klasowe.

Spotkanie opłatkowe – godz. 12.00

 

23. 12. 2019 r. –

06. 01. 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

01.01.2020 (środa) Nowy Rok

02.01.2020 (czwartek) dzień wolny od zajęć dydaktycznych   3/10

03.01.2020 (piątek) dzień wolny od zajęć dydaktycznych   4/10

06.01.2020 (poniedziałek) Święto Trzech Króli

 

02. 01. – 26. 06. 2020 r.

Drugi semestr

10. 01. 2020 r.

(piątek)

Semestralne zebrania z Rodzicami  - 1700

15. 01. 2020 r.

(środa)

Analityczna Rada Pedagogiczna  – podsumowanie I semestru

 

24.01.2020r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych   5/10

27.01 - 09.02.2020 r.

Ferie zimowe.

Marzec 2020 r.

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna.

 

13. 03. 2020 r.

(piątek)

 

Zebrania z Rodzicami – 1700,

„Drzwi otwarte” – 1745 – 1900,

(powiadomienie Rodziców uczniów III klas LOMS o ewentualnym zagrożeniu oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych, proponowanej ocenie z zachowania oraz prognozowanych ocenach rocznych).

do 08. 04. 2020 r.

(środa)

Wystawienie ocen końcowych uczniom klas III

 

06. 04. – 08. 04. 2020 r.

(pon.,wt.,śr.)

REKOLEKCJE

09. 04. – 14. 04. 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

15. 04. 2020 r.

(środa)

Klasyfikacyjna Rada  Pedagogiczna  

 

24. 04. 2020 r.

(piątek)

Uroczyste zakończenie zajęć edukacyjnych uczniów klas III LO godz.16.00

 30. 04. 2020 r.

(czwartek)

Uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja 1791 r.

 

 

 

 

maj

Egzamin maturalny 2020

-        część ustna – 07.05. – 22.05. 2020

-        część pisemna –

j. polski pp i pr         04. 05. 2020 r. (poniedz.) – godz. 900,   1400

matematyka pp         05. 05. 2020 r. (wtorek) – godz. 900,

j. angielski pp i pr      06. 05. 2020 r. (środa)  – godz. 900,   1400

(dni wolne od zajęć dydaktycznych  dla liceum 6, 7, 8/10)

do 20. 05. 2020 r.

Wystawienie proponowanych ocen semestralnych z poszczególnych przedmiotów i ocen z zachowania.

 

22.05. 2020 r.

(piątek)

Zebrania z Rodzicami – 1700,

„Drzwi otwarte” – 1745 – 1900,

(powiadomienie Rodziców uczniów o ewentualnym zagrożeniu oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych, proponowanej ocenie  z zachowania oraz prognozowanych ocenach rocznych).

 

01. 06. 2020 r.

(piątek)

Obchody Święta Szkoły  -  dzień wolny od  zajęć dydaktycznych  9/10   

11. 06. 2020 r.

(czwartek)

Boże Ciało

 12. 06. 2020 r.

(piątek)

Dzień wolny od  zajęć dydaktycznych  10/10   

do 15. 06. 2020 r.

Wystawienie ocen końcoworocznych.

 

17.06. 2020  r.

( środa)

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

 

26.06.2020 r.

(piątek)

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020.

27.06. – 31.08.2020 r.

Przerwa wakacyjna.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021:  01.09.2020 (wtorek)