Kalendarium roku szkolnego

Harmonogram roku szkolnego 2020/2021

w XI Liceum Ogólnokształcacym Mistrzostwa Sportowego im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy

   

Termin
Zadania

01. 09. – 31. 12. 2020 r.

Pierwszy semestr

01.09. 2020 r.

Uroczyste rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

02 – 10. 09. 2020 r.

Testy z języków obcych dla uczniów klas pierwszych (poziom językowy, dobór podręcznika).

do 14. 09. 2020 r.

Uzupełnienie dokumentacji bieżącej, dzienników zajęć dodatkowych, harmonogramów zajęć dodatkowych, dyżurów dla Rodziców, zaplanowanie terminów konkursów wewnątrzszkolnych

09. 09. 2020 r.

(środa)

Rada Pedagogiczna – przedstawienie koncepcji pracy szkoły na rok szkolny 2020/2021, planu nadzoru pedagogicznego ( godz. 14.00, po 5 godzinie lekcje skrócone )

11. 09. 2020 r.

(piątek)

Zebrania z Rodzicami uczniów XI LOMS:

  • klasy I LOMS -  1630  - przed zebraniem z wychowawcą spotkanie z dyrektorem – hala sportowa
  • klasy II i III LOMS  – 1715  
  • spotkanie przedstawicieli Rodziców z dyrektorem – 1815

wrzesień

Zebrania szkolnych zespołów w celu opracowania planów pracy na rok szkolny 2020/2021 – plany należy złożyć w sekretariacie szkoły do 18.09. 2020 r. (odpowiedzialni przewodniczący zespołów)

do 30. 09. 2020 r.

Złożenie deklaracji maturalnych przez uczniów klas III LOMS

14. 10. 2020 r.

(środa)

Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej

 

Październik

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna.

 

01. 11. 2020 r.

(niedziela)

Dzień Wszystkich Świętych

 

02.11.2020r.

(poniedziałek)

Dzień Zaduszny - dzień wolny od zajęć dydaktycznych  (1/10)

10.11. 2020 r.

(wtorek)

Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości.

 

11.11. 2020 r.

(środa)

 Narodowego Święto Niepodległości.

 

19. 11. 2020 r.

(piątek)

ZMIANA

Komunikat

W związku z brakiem możliwości realizacji tradycyjnych spotkań z Rodzicami Uczniów, spotkanie takie odbędzie się w dniu 19 listopada 2020 r. o godz. 1700 z wykorzystaniem aplikacji Google Classroom.

Szczegółowe informacje dotyczące technicznej strony przedsięwzięcia przekażą Państwu Wychowawcy oddziałów.

(informacja dla rodziców uczniów o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz proponowanych ocenach z zachowania).

do 09. 12. 2020 r.

(środa)

Wystawienie proponowanych ocen semestralnych z poszczególnych przedmiotów i ocen z zachowania.

 

do 17. 12. 2020 r.

(czwartek)

Wystawienie ocen semestralnych.

21. 12. 2020 r.

(poniedziałek)

Klasyfikacyjna Rada  Pedagogiczna  (godz. 14.00 , lekcje skrócone po 5 godzinie lekcyjnej)

22. 12 .20120 r.

(wtorek)

Wigilijne spotkania klasowe.

Spotkanie opłatkowe – godz. 12.00

 

23. 12. 2020 r. –

03. 01. 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

01.01.2020 (piątek) Nowy Rok

02. 01. – 25. 06. 20201r.

Drugi semestr

 

04 -17.01.2021r.

Ferie zimowe.

25. 01. 2021 r.

(poniedziałek)

Rada Pedagogiczna  – podsumowanie I semestru  - godz. 16:30

 

Marzec 2020 r.

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna.

 

18. 03. 2021 r.

(czwartek)

 

Zebrania z Rodzicami online – 1700,

(powiadomienie Rodziców uczniów III klas LOMS o ewentualnym zagrożeniu oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych, proponowanej ocenie z zachowania oraz prognozowanych ocenach rocznych).

29. 03. – 31. 03. 2021 r.

(pon.,wt.,śr.)

REKOLEKCJE

01. 04. – 06. 04. 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

do 19. 04. 2021 r.

(poniedziałek)

Wystawienie ocen końcoworocznych uczniom klas III

 

26. 04. 2021 r.

(poniedziałek)

Klasyfikacyjna Rada  Pedagogiczna  (godz. 14.00 , lekcje skrócone po 5 godzinie lekcyjnej)

 

do 28. 04. 2021 r., godz. 1000

Wychowawcy klas III LO przekazują  wypisane świadectwa ukończenia szkoły do sekretariatu

 

30. 04. 2021 r.

(piątek)

Uroczyste zakończenie zajęć edukacyjnych uczniów klas III LO 

 29. 04. 2021 r.

(czwartek)

Uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja 1791 r.

 

 

 

 

maj

Egzamin maturalny 2021

-        część pisemna –

  • j. polski pp          04. 05. 2021 r. (wtorek.) – godz. 900
  • matematyka pp   05. 05. 2021 r. (środa) – godz. 900
  • j. angielski pp     06. 05. 2021 r. (czwartek)  – godz. 900
  • język angielski pr  07.05.2021r. (piątek) - godz. 900

 

(dni wolne od zajęć dydaktycznych  2,3,4/10 oraz  07.05 piątek  5/10)

do 20. 05. 2020 r.

Wystawienie proponowanych ocen semestralnych z poszczególnych przedmiotów i ocen z zachowania.

 

21.05. 2020 r.

(piątek)

Zebrania z Rodzicami – 1700,

„Drzwi otwarte” – 1745 – 1900,

(powiadomienie Rodziców uczniów o ewentualnym zagrożeniu oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych, proponowanej ocenie  z zachowania oraz prognozowanych ocenach rocznych).

02. 06. 2021 r.

(środa)

Obchody Święta Szkoły  -  dzień wolny od  zajęć dydaktycznych  (6/10)    

03. 06. 2021 r.

(czwartek)

Boże Ciało

 04. 06. 2021 r.

(piątek)

Dzień wolny od  zajęć dydaktycznych  (7/10)    

 

do 15. 06. 2021 r.

Wystawienie ocen końcoworocznych.

 

17.06. 2021  r.

( czwartek)

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna (godz. 13.00 , lekcje skrócone po 5 godzinie lekcyjnej)

 

18 – 23.06. 2021 r.

Zespoły opracowują wnioski za II semestr

21.06.2021r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (8/10)

23. 06. 2021 r.

do godz. 10.00

Przekazanie wicedyrektorowi przez wszystkich nauczycieli, trenerów i wychowawców  uzupełnionej obowiązkowej dokumentacji szkolnej

    23. 06. 2021 r.

do godz. 10.00

 Złożenie w sekretariacie szkoły wypisanych świadectw i nagród dla uczniów do podpisu przez dyrektora szkoły oraz sprawozdań zespołów przedmiotowych i zadaniowych

25.06.2021 r.

(piątek)

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020.

26.06. –

31.08.2021 r.

Przerwa wakacyjna.

30.08.2021 r.

Analityczna Rada Pedagogiczna – podsumowanie II semestru – godz.9.00

31.08.2021 r.

Inauguracyjna Rada Pedagogiczna – godz. 9.00

 

 Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022:  01.09.2021 (środa)