Pedagog szkolny

mgr Anna Nowak

Godziny pracy (2020/2021):

 

Poniedziałek: 7:00 - 11:00
Wtorek: 13:00 - 17:00
Środa: 7:00 - 11:00
Czwartek: 12:00 - 16:00
Piątek: 7:00 - 11:00

W naszej szkole funkcjomuje Punkt Inerwencji Szkolnej przy Bydgoskim Ośrodku Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA".

Godziny przyjęć dla Rodziców i Uczniów: środa 11:00 - 12:30

 

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • masz problem i nie wiesz, jak go rozwiązać,
 • chciałbyś pomóc innym, nie wiesz, w jaki sposób,
 • masz kłopoty w nauce,
 • nie potrafisz porozumieć się z rówieśnikami, rodzicami, nauczycielami,
 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
 • czujesz, że nikt cię nie rozumie, jesteś samotny,
 • chciałbyś z kimś porozmawiać o radościach, sukcesach.

 

 

Gdzie poza szkołą szukać pomocy?

Przemoc w rodzinie
Uzależnienia

 Bydgoskie Centrum Wsparcia Rodziny

Bydgoszcz, Dunikowskiego 2, tel. 52 3753382

 

Telefon Zaufania do Spraw Rodzin

Tel. 52 322 88 11

 

„Niebieska Karta” Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Bydgoszcz, Toruńska 272, tel. 52 375 33 82

 

Fordoński Telefon Zaufania

Tel. 52 343 31 31

 

Młodzieżowy Telefon Zaufania

Tel. 52 348 96 60

 

Telefon Zaufania Ośrodka Adopcyjnego

Tel. 52 322 96 28

 

Telefon Zaufania przy Centrum Kultury Katolickiej w Fordonie

Tel. 52 346 71 78

 

SądRejonowy w Bydgoszczy ,V Wydział Rodzinny i Nieletnich/ VI Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Wały Jagiellońskie 4 tel. 52 5878500

ul. Grudziądzka 45 tel. 52 5878500

 

Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Tel. 800 120 226 linia bezpłatna /od poniedziałku do piątku w godz. 9.30 – 15.30/

Bydgoski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Bydgoszcz, Bernarda Śliwińskiego 12, tel. 52 3755405

 

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
Bydgoszcz, Dworcowa 23, tel. 52 371 19 08

 

Poradnia Profilaktyki Uzależnień Stowarzyszenia "Monar"
Bydgoszcz, Świętej Trójcy 15, tel. 52 345 88 88

 Bydgoszcz, Bohaterów Kragujewca 11, tel. 52 361 21 43

Klub Abstynenta - punkt informacyjny
Bydgoszcz, 11 Listopada 13, tel. 52 3721682

 

Wojewódzka Poradnia Odwykowa
Bydgoszcz, Dworcowa 67, tel. 52 3213500

 

Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej
Bydgoszcz, Dworcowa54, , tel. 52 3401176

 

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
Oddział w Bydgoszczy, Poradnia Konsultacyjna
Bydgoszcz, Dworcowa 23, tel. 52 3711908

 

Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania”

Tel. 801 199 990 /codziennie w godz. 16.00 – 21.00/

 

Zdrowie psychiczne
Inne problemy

 

Poradnia Pomocy Psychologicznej i Profilaktyki
Bydgoszcz, Klimka Bachledy 5

Tel. 52 343 31 31

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
Bydgoszcz, Jana III Sobieskiego 10,

 tel. 52 322 52 06

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego
Bydgoszcz, Sułkowskiego 58a, tel. 52 3721881

 

Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym

Tel. 116123 linia bezpłatna /od poniedziałku do piątku od 14.00 do22.00/ http://116123.edu.pl/

 

Linia Wsparcia dla Osób w stanie Kryzysu Psychicznego

Tel. 800 70 22 22 /linia bezpłatna, całodobowa; https://liniawsparcia.pl/

 

Schronisko dla Matki z Dzieckiem
Bydgoszcz, Polanka 1, tel. 52 342 29 65

 

Niebieska Linia–801120002

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Tel. 116111 linia bezpłatna /od godz. 12.00 do 02.00 w nocy/ www.116111.pl

 

Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w Sprawie Bezpieczeństwa Dzieci

Tel. 800 100 100 linia bezpłatna /od godz. 12.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku/

 

Telefon Zaufania dla Osób Dotkniętych Przemocą Seksualną w Kościele

Tel. 800 280 900 /wtorek w godz. 19.00 – 22.00; www.zranieni.info

 

Linia Wsparcia dla Osób po Stracie Bliskich

Tel. 800 108 108 /bezpłatna, od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 20.00; http://www.naglesami.org.pl/

 

Do Rodziców!

Kilka istotnych wskazówek, które mają wpływ na proces i efekty wychowania waszego dziecka:

 • Dziecko nie powinno mieć tego wszystkiego, co chce
 • Nie bój się stanowczości
 • Nie zwracaj swojemu dziecku uwagi przy innych
 • Nie bagatelizuj złych nawyków u dziecka
 • Nie chroń go przed konsekwencjami
 • Nie zwracaj ciągle uwagi na drobne dolegliwości
 • Nie zrzędź
 • Nie dawaj obietnic bez pokrycia
 • Nie sprawdzaj z uporem maniaka uczciwości swojego dziecka
 • Odpowiadaj na wszystkie pytania
 • Nie rób z siebie nieskazitelnego człowieka
 • Nie bój się, że przepraszając stracisz autorytet
 • Interesuj się znajomymi dziecka
 • Ustal określone reguły w postępowaniu z dzieckiem

Rodzicu, co możesz, aby zapobiegać narkotykom? Dbaj o dobry kontakt z dzieckiem. Powinieneś jak najczęściej:

 • Okazywać dziecku ciepło i czułość
 • Rozmawiać, nie unikać trudnych etapów
 • Słuchać uważnie i nie lekceważyć jego problemów, służyć radą
 • Nie oceniać i nie porównywać z innymi
 • Nie wyśmiewać, nie krytykować, nie stawiać zbyt wysokich wymagań
 • Doceniać starania i chwalić postępy
 • Pomagać uwierzyć w siebie, uczyć podstawowych wartości
 • Poznawać przyjaciół swojego dziecka
 • Wyrażać zdecydowanie negatywną postawę wobec narkotyków

Sygnały ostrzegawcze, czyli na co należy zwrócić uwagę:

1. zmiany w zachowaniu:

 • nagłe zmiany w nastroju i aktywności, okresy wzmożonego ożywienia przeplatane zmęczeniem i osłabieniem,
 • nadmierny apetyt lub brak apetytu,
 • spadek zainteresowań ulubionymi zajęciami,
 • pogorszenie ocen, wagary, konflikty z nauczycielami,
 • izolowanie się od innych domowników, zamykanie się w pokoju,
 • częste wietrzenie pokoju, używanie kadzidełek i odświeżaczy powietrza,
 • wypowiedzi zawierające pozytywny stosunek do narkotyków,
 • bunt, łamanie ustalonych zasad, napady złości, agresja,
 • nagła zmiana grona przyjaciół na innych, zwłaszcza starszych od siebie,
 • niewytłumaczone spóźnienia, późne powroty lub też noce poza domem,
 • kłamstwa, wynoszenie wartościowych rzeczy z domu,
 • tajemnicze krótkie rozmowy przez telefon, nagłe wyjścia.

2. zmiany w wyglądzie zewnętrznym:

 • nowy styl ubierania się,
 • spadek ciężaru ciała, częste przeziębienia, przewlekły katar, krwawienie z nosa, bóle różnych części ciała, zaburzenia pamięci oraz toku myślenia,
 • przekrwione oczy, zwężone lub rozszerzone źrenice,
 • bełkotliwa, niewyraźna mowa,
 • słodkawa woń oddechu, włosów, ubrania, zapach alkoholu, nikotyny, chemii,
 • ślady po ukłuciach, ślady krwi na bieliźnie, "gęsia skórka",
 • brak zainteresowania swoim wyglądem.

Narkotyki lub przybory do ich używania:

 • fifki, fajki, bibułki papierosowe,
 • małe foliowe torebeczki z proszkiem, tabletkami, kryształkami lub suszem,
 • kawałki opalonej folii aluminiowej,
 • białe lub kolorowe pastylki z wytłaczanymi wzorkami,
 • leki bez recepty,
 • tuby, słoiki, foliowe torby z klejem,
 • igły, strzykawki.

Co zrobić, gdy dziecko ma już za sobą pierwszy kontakt z narkotykiem?
Nie możesz wtedy:

 • wpadać w panikę i przeprowadzać zasadniczych rozmów z dzieckiem, kiedy jest ono pod wpływem środka odurzającego,
 • udawać, że to nieprawda, nie wierzyć w przedstawione fakty, bezgranicznie ufać dziecku,
 • usprawiedliwiać dziecka, szukając winy w sobie lub np. złym towarzystwie,
 • wierzyć zapewnieniom dziecka, że ma kontrolę nad narkotykami i że samo sobie poradzi z tym problemem,
 • nadmiernie chronić dziecko przed konsekwencjami używania narkotyków np. usprawiedliwiać nieobecności w szkole spowodowane złym samopoczuciem po zażyciu środków odurzających, spłacać długi dziecka,
 • poddawać się.

Musisz koniecznie:

 • wysłuchać dziecka i spokojnie z nim porozmawiać,
 • zastanowić się, dlaczego dziecko sięga po narkotyki, czy powody nie są związane z sytuacją w waszej rodzinie - jeśli tak, to pomyśl, co można zmienić,
 • Działać! Nie liczyć, że problem sam się rozwiąże - szukać pomocy specjalisty,
 • wspólnie ze specjalistą i z dzieckiem ustalić reguły postępowania i konsekwentnie ich przestrzegać,
 • stosować zasadę ograniczonego zaufania, starać się zawsze wiedzieć, gdzie i co robi Twoje dziecko.

To trudny problem dla całej rodziny, dlatego szukaj pomocy także dla siebie u specjalistów i rodzin, które miały podobne problemy.
Jeśli zauważyłeś coś niepokojącego, nie czekaj!
Zadzwoń, przyjdź, porozmawiaj... Może to narkotyki, a może fałszywy alarm? Rozwiej swoje wątpliwości!!!

 

Rodziców, którzy chcą:

 • poznać zasady dobrej komunikacji i negocjacji,
 • dowiedzieć się, jak budować pozytywne i zdrowe relacje,
 • poruszyć problematykę uzależnień,
 • dowiedzieć się, jak i gdzie szukać fachowej pomocy,
 • poznać metody walki ze stresem,
 • poznać sposoby radzenia sobie z agresją,
 • dowiedzieć się, jak radzić sobie na rynku pracy.

Zapraszamy!

 

Do nauczycieli, naszych Koleżanek i Kolegów!

Czego potrzebują uczniowie od nauczycieli, by poprawić swoje wyniki w nauczaniu i wychowaniu?

 • Podejścia z sercem
 • Dużo uśmiechu
 • Budzenia pewności siebie
 • Zwiększenia wiary we własne możliwości
 • Życzliwości
 • Zachęty
 • Akceptacji
 • Poczucia bezpieczeństwa
 • Możliwości samorealizacji
 • Szans i zrozumiałych kryteriów
 • Różnorodności form i metod
 • Poczucia sukcesu
 • Pochwał i konstruktywnej krytyki
 • Czasu
 • Wskazań do rozwijania swoich słabych stron i wykorzystywania mocnych
 • Zachęty do pokonywania trudności
 • Zachęty do pełnienia różnych ról
 • Propozycji do pracy twórczej
 • Wskazówek do korzystania z posiadanej wiedzy i umiejętności