Materiały dla maturzystów

 

Na stronie CKE są dostępne materiały dotyczące matury w roku 2023 i 2024, tj.:

Najważniejsze zmiany:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20220225%20EM%20w%20latach%202023%20i%202024%20ZMIANY.pdf

 _________________________________________________________________________________________________ 

 

W roku 2023 i 2024 Informator należy czytać łącznie Aneksem.
Aneks zawiera m.in. spis wiadomości i umiejętności określonych w rozporządzeniu ministra Edukacji i Nauki o wymaganiach egzaminacyjnych obowiązujących w 2023 i 2024 r. ORAZ informacje o treściach informatora, które nie obowiązują na egzaminie w 2023 i 2024 r. 

Informatyory i Aneksy do informatorów:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/informatory/

 

__

Aneks  - Lista jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2023

_______________________________________________________________________________________  

 

Arkusze pokazowe zgodne z wymaganiami egzaminacyjnymi oraz aneksami do Informatorów:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/arkusze-pokazowe-marzec-2022

 

_________________________________________________________________________________________________  

 

Materiały dodatkowe:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/