Zarząd XI LOMS

 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego XI LOMS

 

PrzewodniczącyMaciej Różański - kl. 3E

 

ZastępcaWeronika Schab - kl. 2A

 

SekretarzSzymon Gil-Pilarski - kl. 2D

 

 

Rzecznik Praw Ucznia

 

Paulina Jaskólska - kl. 3E