Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych

HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 9

rok szkolny 2016/2017

 

 

UROCZYSTOŚĆ

 

TERMIN

 

ORGANIZATOR

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

Przedstawienie grona pedagogicznego.

Spotkanie uczniów z wychowawcami.

W uroczystości uczestniczą rodzice uczniów klas I gimnazjum i liceum.

 

 

01.09.

 

 

SU

A. Nowak

 

Ślubowanie klas pierwszych gimnazjum i liceum

Zapoznanie uczniów z historią szkoły.

Złożenie ślubowania.

 

 

 

23.09.

 

SU

A. Nowak

 

Wybór samorządów klasowych

Zarządu Samorządu Uczniowskiego

 

 

 

październik

 

A. Nowak

 

Dzień  Edukacji Narodowej

 

 

13.10.

 

 

 

kl. 3E

 

Narodowe Święto Niepodległości

 

 

10.11.

 

nauczyciele historii

 

 

Andrzejki

 

 

30.11.

 

kl. 2b

 

Mikołajki

 

 

 6.12

 

klasy gimnazjalne i licealne

 

Wigilijne spotkania klasowe

 

 

22.12.

 

klasy gimnazjalne i licealne

 

Studniówka

 

 

13.01.2017

 

klasy III liceum

 

 

Walentynki

 

 

14.02.

 

2b

 

 

Dzień Kobiet

 Wręczenie kartek okolicznościowych wykonanych przez uczniów.

 

08.03.

 

SU gimnazjum i liceum

 

Święto Konstytucji 3 Maja

 

 

28.04.

 

 

Nauczyciele historii

 

Targi Szkoły

 

 

kwiecień

 

Zespół do spraw promocji szkoły

 

Uroczyste pożegnanie kl. III LOMS

 

 

27.04.

godz. 16:30

 

klasy II liceum

 

Święto Szkoły

 Rocznica nadania szkole imienia Bydgoskich Olimpijczyków

 

 01.06.

 

Zespół do spraw promocji szkoły

 

Bal Gimnazjalisty

 

 

czerwiec

 

             

klasy III gimnazjum

 

Zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas trzecich gimnazjum

 

 

22.06.

 

 

 

klasy II gimnazjum

 

 Zakończenie roku szkolnego

 

 

   23.06.      

 

SU

A. Nowak

 

 

 

 Wystawy okolicznościowe

 

1.Rocznica wybuchu II wojny światowej – 1 września

2.Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada

3.Rocznica powrotu Bydgoszczy do Macierzy – 20 stycznia

4.Katyń – 10 kwietnia

5.Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 3 maja

6.Rocznica zakończenia II wojny światowej

 

Opieka na grobami Bydgoskich Olimpijczyków