Bezpieczne wakacje 2014

Celem ogólnopolskiej akcji Bezpieczne Wakacje jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych.

Cel zostanie osiągnięty poprzez promowanie bezpiecznych zachowań we współpracy z instytucjami realizującymi funkcje publiczne oraz za pomocą Internetu i innych mediów.

Akcja adresowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych oraz instytucji publicznych takich jak gminy, szkoły, przedszkola, ośrodki i centra kultury, sportu i rekreacji, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej i inne.

Akcja trwa od 1 czerwca 2014 do 30 września 2014.

 

 

 

Bezpiecznie w podróży

A. Zasady, które pomogą uniknąć nieprzyjemnych przygód.

 

Bezpiecznie w górach

B. Dlaczego wychodząc w góry, w miejscu pobytu zostawia się wiadomość o trasie wycieczki?

 

Bezpiecznie nad morzem

C. Odpoczynek nad morzem to wspaniała rzecz. Słońce, plaża, atmosfera wakacji.

 

Bezpiecznie podczasd czasu wolnego.

D. Czy masz już w telefonie ustawiony kontakt ICE?