Przydział oddziałów klasowych do sal lekcyjnych w roku szkolnym 2020/2021

Harmonogram przydziału oddziałów klasowych do sal lekcyjnych  

od 01.09.2020 roku szkolnego 2020/2021 

 

NUMER

SALI

 

 

WYCHOWAWCA ODDZIAŁU

 

KLASA

2

sala dodatkowa/ psychologia sportu/ j.obce_grupy

 

10

A. Matuszczak

2dp

305

A. Arbszajtis

3E

101

 J. Szczyrba

 2cp

102

M. Janaszkiewicz

2ap

103

A. Połońska

2ep

104

A. Zawichrowska

2D

106

G. Witkowicz

1C

200

Z. Jankowska

1B

201

B. Sengebusch – Małecka

1E

202

A. Geppert

2C

203

                          K. Szukaj - Gamalczyk

3A

204

informatyka/ j. obce_grupy

 

206

 M. Kujawa

3D

100

A. Kucińska

1A

301

H. Olejniczak

2A

302

W. Gapska

 2E

303

E. Piotrowiak

3B

304

E. Korput – Rybska,

3C

300

K. Radomska - Wypych

1D

306

B. Morawska

2B