Ważna informacja dla MATURZYSTÓW!

Na stronie internetowej szkoły w zakładce MATURA (przekierowanie na stronę CKE) zamieszczone zostały aktualne informacje dotyczące harmonogramu oraz organizacji i przebiegu Egzaminu Maturalnego 2021.

Proszę zwrócić uwagę na datę aktualizacji dokumentów:

- HARMONOGRAM aktualizacja z 22 grudnia 2020r.,

- INFORMACJA O ORGANIZACJI I PRZEBIEGU aktualizacja z 29 grudnia 2020r..

 

Wyłącznie aktualne dokumenty zamieszczone są również na stronie internetowej OKE Gdańsk, w zakładce KOMUNIKATY (z lewej strony) pod datą 29 grudnia 2020r.

 

WAŻNE!!!

Od 29 grudnia obowiązuje nowy druk deklaracji (WARIANT A)  dla obecnych Uczniów klas 3 oraz Absolwentów lat ubiegłych.

Zwracam uwagę na obowiązek składania wyłącznie aktualnie obowiązującej deklaracji.

                                                                                          Agnieszka Landowska

                                                                                            wicedyrektor szkoły