Wycieczka przedmiotowa klas: 1C i 1D zatytułowana "Śladami Solidarności"

„Solidarność” to jeden z najważniejszych tematów, które zapisały się na kartach gdańskiej historii. Stocznia Gdańska natomiast była jedną z głównych scen, na których ta historia się rozgrywała. To właśnie w tym miejscu powstał ruch społeczny „Solidarność”, a „skok” Lecha Wałęsy przez stoczniowy płot stał się symbolem pewnych zmian w Polsce. To tu w Sali BHP podpisano historyczne porozumienia sierpniowe, które stały się początkiem upadku komunizmu w Europie środkowo-wschodniej. Na Plac Solidarności pod pomnik poległych stoczniowców i pod historyczną bramę przybywają delegacje z całego świata.Aby zobaczyć z bliska Stocznię i przybliżyć historię odzyskiwania przez Polskę suwerenności, zrodził się pomysł na zorganizowanie wycieczki dla młodzieży z XI LOMS. Po zajęciu miejsc w autobusie, a także po wspólnej modlitwie przed podróżą, młodzież miała okazję zobaczyć film: "Jack Strong", który ukazywał czasy walki o wolną Polskę, niezależną od wpływów ZSRR.By podkreślić znaczenie wychowania patriotycznego, oddaliśmy należny hołd ludziom walczącym o wolność pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców. Kilka kroków dalej, w "Europejskim Centrum Solidarności", mieliśmy okazję zobaczyć wystawę zatytułowaną: „Drogi do wolności”. Zobaczyliśmy rzeczywistość strajkową, fotografie ukazujące stoczniowe msze, dni oczekiwania na rozmowy z władzami. Patrząc na fotografie i slajdy można było poczuć atmosferę tamtych dni. W sali „Sierpień 1980” przeczytać mogliśmy historię znaku graficznego „Solidarność”, stworzonego przez gdańskiego grafika Jerzego Janiszewskiego, logo rozpoznawanego dziś na całym świecie.Popołudniu realizowaliśmy zadania z mapą, GPS w Centrum Gdańska, by poznać najważniejsze zabytki tego wyjątkowego miasta.Wieczorem to już tylko świetna zabawa i integracja w Sopockim Aquaparku.Drugi dzień obfitował w spacer, "wdychanie jodu" i podziwianie walorów przyrodniczych polskiego wybrzeża oraz "Wieżycy" - najwyższego wzgórza pasma morenowych Wzgórz Szymbarskich o wysokości 328,7 m n.p.m.Miejsca przez nas odwiedzane oraz zadowolenie młodzieży, można zobaczyć na dołączonych fotoreportażach z tych dwóch wyjątkowych dni... Tradycyjnie trafiliśmy na ładną pogodę, c o przełożyło się na dobry humor uczestników wycieczki.

 
Organizatorzy wycieczki: Sylwia Wesołowska, Grażyna Witkowicz i Marcin Budzyński

 

 

https://www.magisto.com/album/video/eDcjTF1WA1g_KT8EDmEwCXx4?tp=AgMCXjUm...

 

https://www.magisto.com/album/video/JX0qTF1WA1g_KT8EDmEwCXt5?tp=AgMCXjUm...