Wydanie świadectw dojrzałości lub zaświadczeń o uzyskanych wynikach egzaminu maturalnego

Zgodnie z Zarządzeniem  Dyrektora XI Liceum Ogólnokształcącego im. Bydgoskich Olimpijczyków Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie wydania świadectw dojrzalości lub zaświadczeń o uzyskanych wynikach egzaminu maturalnego absolwentom szkoły informujemy, że wydanie świadectw dojrzałości lub zaświadczeń o uzyskanych wynikach egzaminu maturalnego nastąpi, zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE w dniu 11 sierpnia 2020 r. w holu głównym szkoły przez Wychowawców poszczególnych oddziałów szkolnych, zgodnie z harmonogramem:

 

 

Absolwenci oddziału III A — w godz. 900  — 945,

Absolwenci oddziału III B — w godz. 1000 — 1045,

Absolwenci oddziału III C — w godz. 1100 — 1145,

Absolwenci oddziału III D — w godz. 1200 — 1245,

Absolwenci oddziału III E — w godz. 1300 — 1345.

 

Zarządzenie Dyrektora Szkoły